banner4
12.04.2024, 09:42

MİTOJİDE BOZKURT EFSANELERİ VE TÜRKLERİN SEMBOLÜ NEDEN BOZKURT -6

TÜRKLER'İN SEMBOLÜ NEDEN BOZKURTTUR?

Ruslar Boz Ayıyı, İngilizler Aslanı, Amerikalılar Beyaz başlı Kartalı, Fransızlar Horozu, Kanada Kunduzu, İsveç bir geyik çeşidi olan Sığın’ı, Çin pandayı, Hindistan Kaplanı, Avustralya Kanguruyu, İspanyollar Boğayı, Almanlar da Kartalı  milli sembolleri olarak kabul etmişlerdir.

Mitolojik bilgilerden sonra, şimdide Türklerin sembol olarak kabul ettikleri Gök Yeleli Bozkurt’un karakteri, asaleti ve davranışlarına bir bakarak konuyu bir de bu yönden ele alalım.

Biz, Neden başka bir hayvan değil de Gök Yeleli Bozkurt’u sembol edindik? Bakın neden?:

1 – Bozkurt atasına ve töresine bağlıdır. 

2- Bozkurt lider ruhludur. Zamanı geldiğinde, mensubu olduğu Bozkurt sürüsünden ayrılan bir erkek Bozkurt, karşılaştığı bir kara kurt sürüsüne girerek, girdiği sürünün liderliğini alır.

3– Bozkurt özgürlüğüne düşkündür. Dünyada evcilleştirilememiş tek hayvan olma unvanı Orta Asya Bozkurtlarınındır. Bozkurt yakalandığında tüm hayvanların aksine gırtlak kısmında bulunan öd denen keseyi parçalayarak intihar eder. 

4-Bozkurt esareti kabul etmeyen bir varlıktır. Bozkurt’un boynuna tasma takıp bir kafese koyamazsınız. Bozkurt, eğer artık özgür yaşayamayacağını anlarsa ölümü kabul eder, kendisini parçalar ve intihar ederek yaşamına son verir.

5- Bir Bozkurt sadece yiyeceği kadarını avlar. Fazlasını asla avlamaz, dokunmaz.

6- Hamile olan veya Yavrusu olan bir hayvana asla saldırmaz, avlamaz. 

7- Bozkurt leş eti yemez. Kendi avını kendisi avlar. Başka hayvanların avladığı leşi yemez.

8- Bozkurtlar eşlerini kıskanırlar. Bozkurt dişisi asla bir kara kurtla çiftleşmez. Bozkurt yaşamından tek eş seçer. Eşi ölmeden başka eş aramaz.

9- Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler, akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırırlar düşmanlarına. Yani savaşları bile bir strateji içerir.

10- Bozkurt cesaretli ve ölümüne mücadele eden savaşçı bir yapıya sahiptir, cesurdur;  esareti de asla kabul etmez.

11- Bozkurtların bir lideri vardır ve sürü o liderin emrinden çıkmaz. Bozkurt liderine bağlıdır, dinlenme anında da liderin etrafında koruma tedbirleri alırlar.

12- Bozkurtlar avlanmaları, toplu yaşama kurallarına uyma vb. açılardan bir sistem içerisindedirler, asırlardan beri devam edegelen kurallar yani töre vardır.

13- Karda yürüyen 40 bireylik bir Bozkurt grubunu takip etseniz ancak, beş, altı ayak izi görebilirsiniz, o kadar dikkatli ve organizedirler, çünkü grup önde giden lider bozkurt’un ayak izlerine basarak ilerler. Bozkurtlar asla organizesiz ve plansız hareket etmezler ve avlanmazlar.

14- Bozkurtlarda bir yavrunun hem annesi, hem de babası ölse dahi yavru hayatta kalır. Bozkurtlarda grup hiyerarşisi gereği diğer grup üyeleri yavruyu evlat edinir ve kendi yavruları gibi büyütürler.

15- Bozkurt asla arkadan saldırmaz. Mertçe dövüşür. Asildir.

16- Bizim sembolümüz, Gök yeleli bozkurttur; yani “Gökbörü”. Bu kurt türü sadece Orta Asya dolaylarında yaşamaktadır. 

Türk milleti Bozkurt’u bu taşıdığı özelliklerden dolayı kendine sembol edinmiştir. 

………….

Devam edecek..

Yorumlar (0)
12
az bulutlu