Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ Takip et

Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ

Bütün Yazıları

Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ

Din, Güzel Ahlâktır

Ahlâkî edimin gerekliliği konusunda evrensellik taşıyan ana unsur, insanı insan yapan değerlerin zaman içinde ‘kazanım' haline getirilmesi olsa gerektir. Esasında, insan için gerekli olan bu aşama, yaşanılan dünyanın ondan besleneceği...
21 Şubat 2024

Dinî Olanı Öğrenme İştiyakı

Daha ilk adımda demek elzemdir ki, insan için en değerli basamak, ‘olanı öğrenme' yeteneğiyle var kılındığı tespitidir. Son derece donanımlı bir şekilde halk olunan inanı merkeze alan bu irade, dünya hayatının teslim edileceği varlığı...
16 Şubat 2024

Sekülerleşme ve Din Olgusunun İlişkisi

Teknik anlamı itibariyle sekülerizm, sekülarizm ve de sekülerite denilen olgu, ‘toplumda dinî ve ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması' yönündeki hareketin adıdır. Diğer anlamı itibariyle ‘dünyacılık' olan...
19 Ekim 2023

Tevhidin Bilgesi Hakkında 

Hayata gözlerini yuman değerli üstadımız Hüseyin Atay Hocamıza rahmet dileklerimizi sunmayı görev bilmekteyiz. Bunun ardından, bazı kesimler nezdinde sunulan dinsel kabullere değil, tevhit anlayışının bilgesi durumunda olan şahsiyete saygı...
04 Eylül 2023

İnsanın Kavrama Becerisine Dair

    Bizleri ilgilendiren konularda öne çıkan şeylerden sayılan bazı adımların atılabileceği açıkça gözükmektedir. Buna göre, olan ile olması gerekeni kavrama ve kavranma becerisinin insana dair bir yetenek olduğu da kuşkusuzdur....
16 Ağustos 2023

SİYASAL EĞİLİMLERİN TAHAKKUKU

İnsan denilen muhatabın yaratılış icabı donanım sahibi varlık olduğu şüphesizdir. Onun bu yeteneğidir ki, dünyanın emanet edildiği varlığın onu yönetebilecek seviyede halk edildiği kuşkusuzdur. Daha proje aşamasında diğer varlıklara...
15 Temmuz 2023

ŞÜPHEYE DÜŞMEYEN İNSANIN SEÇKİNLİĞİ

Kaliteli donanımla yaratılan insanın merak edeceği şeyler, sürekli bir tarzda onu besleyen kazanım hükmündedir. O yüzdendir ki, araştırma ve merak ile şüphenin farklı teşebbüslerden olduğu da kuşkusuzdur. Her üçünün de besleyici olan...
10 Temmuz 2023

TEMEL İHTİYACIN REDDİ DURUMUNDAKİ ATEİZM

Beşer açısından temel ihtiyacın reddi anlamında var olan ateizmin, kısa zaman içinde onu besleyen bir kabule dönüşemeyeceği hususu öteden beri bilinmektedir. İnsanın esaslı donanımları ile ana kazanımları hakkında reddiye tavrını öne...
28 Haziran 2023

Sorumluluk Bilincimiz

Yüce Allah'ın ezelden beri var edilen yaratıklar arasında doğrudan sorumluluk tercihine dâhil ettiği yegâne varlık, olası donanımlarla halk edilen insanoğludur. O'nun tarafından yapılan belirlemenin seçilen erdemli varlığın kapasitesine...
19 Haziran 2023

Din ve Din Anlayışı

Doğrudan muhatap alınan insanın olası donanımları gereği sorumlu kılındığı şüphesidir. Ayrıca, yetkin bir donanımla halk edilen beşerin bu önerilere karşı yetkin bir kişiliğe sahip olduğu da yakından bilinmelidir. Üstelik insanın...
08 Haziran 2023

Ahlâkın Bireysel ve Kamusal Alandaki Tahakkuku

Ahlâkî donanımla var kılınan insanın hem bireysel alanda, hem de toplumsal süreçlerde takip edebildiği şeylerin değer hükmünde olabileceğinden yana durmak gerekmektedir. Bu açıdandır ki, beşerin en değerli kazanımı olan ahlâkî unsurların...
26 Mayıs 2023

İlkesel ve Sistemli Düşünmenin Kazanımları

Müslüman kültürün zaman içinde en değerli kazanımının ilkesel bazdan hareketle sistemli düşünebilme becerisine sahip olabilmesidir. Bu tercihin hem kendine hem de insanlığa son derece pozitif katkı sunan değerli bir seçim olacağı şüphesizdir....
20 Mayıs 2023

HAYATI YAŞANILIR KILAN İNSANIN GEREKLİ VE ZORUNLU DURAKLARI

    Öncelikle vahyin, ardından da beşer donanımının makbûliyet tasarımlarının hemen hepsinin donanım ve tercih niteliğinde tebârüz edeceği ortadadır. Bahsedilen donanıma açıkça destek vermesi babında kâinat ölçeğinde...
05 Mayıs 2023

BİZDEN SÖYLEMESİ

Yüce Allah'ın güvenine layık olup, doğrudan muhatap aldığı yegâne varlık insandır. Onun bu tavrı, her şeyden evvel insanın birikimi ile ona olan güveni merkeze almaktadır. Belki de, dünyanın teslim edileceği tek varlık insanın olması,...
17 Nisan 2023

Aidiyet mi Muhtariyet mi? Ne Dersiniz!

Öncelikle insanı, ardı sıra da toplumu besleyen bu yaklaşımın karakter hatta kültür olayı olduğu şüphelidir. Daha çok; insanları yönlendirme, kamuoyu oluşturma, bazı kesimlere mesaj verme hevesindeki bir kadrolaşmadır denilebilir. Üstelik...
08 Nisan 2023

Deizm ya da Yaşanan Hayatın Aktivitesini Sünnetullah Dışında Görmenin Tuhaflıkları

Yaratılan en değerli varlık konumunda olan insanın zaman içinde negatif eğilimlerinin öne çıkması sonucunda vardığı noktalardan birisi de ret kültürüdür diyebiliriz. Bunun merkezinde ateizm varsa, bunu destekleyen kabul olması bakımından...
10 Mart 2023

Ömer Müslümanlığının Kılcal Damarlarında Dolaşmak

Dinin insanı eğiten vasfı gereği, insanların dinin yaşayan değerlerini içselleştirmeleri beklenmelidir. Bu beklenti sayesindedir ki, dinin insana yol gösteren sözel projeleri, onu yüklenen değerli karakterler üzerinden yaşayan değerlere dönüşebilecektir....
27 Şubat 2023

İnsan, Olağanüstü Durumlarda Çözüm Üretebilen Bir Varlıktır

Ülke gündeminde oldukça üzüntü verici bir duruma düşmemizi sağlayan deprem felaketinin öncelikle tabiat yasası olması, sonrasında ise; birey, toplum ve devletin bu konuda önlem ve çözüm alabileceği eşyanın hakikati gereğidir. O nedenle...
15 Şubat 2023

Modern İnsanın İnanç Sorunlarını Besleyen Problemli Din Algısı

Yüce Allah'ın din dediği olguyla zaman içinde insan ve toplumların din dediği pratikler arasında oldukça farklı tespitler bulunmaktadır. Üstelik de bu farklılığın dezenfektasyonu için değişmeyen hatta bozulmayan vahyin katkısı olduğu...
19 Ocak 2023

Dindarlık Sürecinde İlkesel Tutarlılık ve Kültürel Kimlik

Müslümanca yaşam, Yüce Allah'ın temel ilkeleriyle hayat bulur. Bunun dışındaki her şey, onun rakibi ve alternatifi değil, yaşama dokunan hallerinin birey üzerindeki görüntüsüdür. Bu görüntünün sağlıklı bir şekilde kavranmasının...
31 Aralık 2022

İlkelere Bağlanma Sürecinde İnsanoğluna Güvenin Kaynakçası

            Dünya hayatının yegâne sorumlusu olan insanoğlu için ana yönlendirici durumunda bulunan vahiy mekanizması, adeta kilometre taşı gibi bir belirlenmişliğe kaynaklık etmektedir....
18 Aralık 2022

Müslüman Zihnin Grup ya da İlke Tercihi

            İnsanı sorumlu kılan temel özelliklerin başında onun sahip olduğu yetenekler gelmektedir. Konu hakkında söylenecek en değerli söz bu yeteneklerin insan özelinde en değerli adımları...
04 Aralık 2022

İnsanın Fabrika Ayarlarına Dönmesi

İnsanın yola çıkarken yanına aldığı şeyler kadar, yolda buldukları da kendisine değerli bir süreci hatırlatabilir. Buna göre Müslüman bir kişinin eğitimden hayatın her yanına değin yolda bulduklarını değerlendirme şansı bulunmaktadır....
17 Kasım 2022

DİLİN SINIRLARI VE ANLAŞILABİLİRLİK-TANRISAL GÜCÜ DİLİN SINIRLARINDA ANLATMAYA ÇALIŞMAK

            Vahyin gerek kurumsal ve gerekse de ilkesel dili olan yaşanmış öykü ve kıssalar özelinde hemen her yaşanmışlık kişisel sorumluluk ve yaşanabilirliği ifade eder. Bu yüzden, insan...
03 Ekim 2022
12
az bulutlu