Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ Takip et

Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ

Bütün Yazıları

Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ

İNSANDAN BEKLENEN POZİTİF AYRIMCILIK 

Sağlıklı hayatın inşâsı adına insanı devreye sokan gerekli işlemler adına İnsan ve topum için sisteme alınan ilk basamak, adalet ve hakkaniyetin yaşamsal formlarda işleme dâhil edilmesidir. Bu sebeple, yaşanılan ortamın ve de dünyanın...
08 Temmuz 2024

İnsana Önerilen Temel İnanç Sahası

Daha ilk basamakta demek durumundayız ki; Yüce Allah'ın halk ettiği insana gönderilen ‘Tek Din' olan ‘İslâm Dini', insanlığın bütününü kapsayan ‘evrensel din' hükmündedir. Bu amaçladır ki, kendisine sunulan Hak...
24 Haziran 2024

İnsan ve Toplumun Gerekli Basamağı: Zekât-Vergi İlişkisi

Daha ilk adımda diyebiliriz ki, bireyden topluma oradan da kurumsal yapıya yani devlete geçişi haber veren bu aşama, düşünen insan için zorunlu kabulden bahseden etkin bir adıma işaret etmektedir. Bu vesileyledir ki, işi bilenler nezdinde son...
06 Mayıs 2024

Ayırım Gününün Zorunluluğu

İslâm Dininin en belirgin aşamalarından birisi de hesap işleminden sonra gelen ‘ayırım günü' yani dünyada yapıp-edilenler için son kararın verildiği zaman kavramı olsa gerektir. Buna göre, yapıp-etmelerden sonra yargılanma süreci...
22 Nisan 2024

Yazgı ve de Sorumluluk İlişkisi

Daha ilk adımda deklere etmemiz gerekir ki, insan, mutlak surette özgür bir varlık olarak halk edilmiştir. Bu sebepledir ki, onun hesaba çekileceği alan, seçim yapan kabiliyeti durumunda var edilen iradesi sayesinde işleme alınan basamaklardan oluşmaktadır....
04 Nisan 2024

Ontolojik İstek ya da Beklenti 

Terimsel manada açıkça bilindiği kadarıyla, ontolojik manada hakkaniyetten bahsedildiğinde, her şeyden önce; ‘her varlığın hakkı olanın kendisine teslim edilmesi' anlaşılmalıdır. Mamafih, ‘atılması gereken adım' bağlamında...
22 Mart 2024

Ramazan ve Orucun Tanıdık Hâlleri

Daha ilk adımda demek gerekir ki, Ramazan Ayı'nın gerekli eylemlerinden olan ‘oruç tutma' isteği ve de beklentisi, zaman içinde yol alan insan için ‘dönemsel katkı' ve de ‘eylemsel tedarik' anlamına gelen pozitif süreçlere...
10 Mart 2024

Adaletin Teolojisi

   İnsanı halk eden Yüce Tanrı'nın ondan beklediği ilk şey, yaşadığı ortamları ‘yaşanılası forma' sokabilmesidir diyebiliriz.  İşbu sebepledir ki, insan denilen donanımlı varlık, içinde var kılındığı dünyayı...
03 Mart 2024

Din, Güzel Ahlâktır

Ahlâkî edimin gerekliliği konusunda evrensellik taşıyan ana unsur, insanı insan yapan değerlerin zaman içinde ‘kazanım' haline getirilmesi olsa gerektir. Esasında, insan için gerekli olan bu aşama, yaşanılan dünyanın ondan besleneceği...
21 Şubat 2024

Dinî Olanı Öğrenme İştiyakı

Daha ilk adımda demek elzemdir ki, insan için en değerli basamak, ‘olanı öğrenme' yeteneğiyle var kılındığı tespitidir. Son derece donanımlı bir şekilde halk olunan inanı merkeze alan bu irade, dünya hayatının teslim edileceği varlığı...
16 Şubat 2024

Sekülerleşme ve Din Olgusunun İlişkisi

Teknik anlamı itibariyle sekülerizm, sekülarizm ve de sekülerite denilen olgu, ‘toplumda dinî ve ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması' yönündeki hareketin adıdır. Diğer anlamı itibariyle ‘dünyacılık' olan...
19 Ekim 2023

Tevhidin Bilgesi Hakkında 

Hayata gözlerini yuman değerli üstadımız Hüseyin Atay Hocamıza rahmet dileklerimizi sunmayı görev bilmekteyiz. Bunun ardından, bazı kesimler nezdinde sunulan dinsel kabullere değil, tevhit anlayışının bilgesi durumunda olan şahsiyete saygı...
04 Eylül 2023

İnsanın Kavrama Becerisine Dair

    Bizleri ilgilendiren konularda öne çıkan şeylerden sayılan bazı adımların atılabileceği açıkça gözükmektedir. Buna göre, olan ile olması gerekeni kavrama ve kavranma becerisinin insana dair bir yetenek olduğu da kuşkusuzdur....
16 Ağustos 2023

SİYASAL EĞİLİMLERİN TAHAKKUKU

İnsan denilen muhatabın yaratılış icabı donanım sahibi varlık olduğu şüphesizdir. Onun bu yeteneğidir ki, dünyanın emanet edildiği varlığın onu yönetebilecek seviyede halk edildiği kuşkusuzdur. Daha proje aşamasında diğer varlıklara...
15 Temmuz 2023

ŞÜPHEYE DÜŞMEYEN İNSANIN SEÇKİNLİĞİ

Kaliteli donanımla yaratılan insanın merak edeceği şeyler, sürekli bir tarzda onu besleyen kazanım hükmündedir. O yüzdendir ki, araştırma ve merak ile şüphenin farklı teşebbüslerden olduğu da kuşkusuzdur. Her üçünün de besleyici olan...
10 Temmuz 2023

TEMEL İHTİYACIN REDDİ DURUMUNDAKİ ATEİZM

Beşer açısından temel ihtiyacın reddi anlamında var olan ateizmin, kısa zaman içinde onu besleyen bir kabule dönüşemeyeceği hususu öteden beri bilinmektedir. İnsanın esaslı donanımları ile ana kazanımları hakkında reddiye tavrını öne...
28 Haziran 2023

Sorumluluk Bilincimiz

Yüce Allah'ın ezelden beri var edilen yaratıklar arasında doğrudan sorumluluk tercihine dâhil ettiği yegâne varlık, olası donanımlarla halk edilen insanoğludur. O'nun tarafından yapılan belirlemenin seçilen erdemli varlığın kapasitesine...
19 Haziran 2023

Din ve Din Anlayışı

Doğrudan muhatap alınan insanın olası donanımları gereği sorumlu kılındığı şüphesidir. Ayrıca, yetkin bir donanımla halk edilen beşerin bu önerilere karşı yetkin bir kişiliğe sahip olduğu da yakından bilinmelidir. Üstelik insanın...
08 Haziran 2023

Ahlâkın Bireysel ve Kamusal Alandaki Tahakkuku

Ahlâkî donanımla var kılınan insanın hem bireysel alanda, hem de toplumsal süreçlerde takip edebildiği şeylerin değer hükmünde olabileceğinden yana durmak gerekmektedir. Bu açıdandır ki, beşerin en değerli kazanımı olan ahlâkî unsurların...
26 Mayıs 2023

İlkesel ve Sistemli Düşünmenin Kazanımları

Müslüman kültürün zaman içinde en değerli kazanımının ilkesel bazdan hareketle sistemli düşünebilme becerisine sahip olabilmesidir. Bu tercihin hem kendine hem de insanlığa son derece pozitif katkı sunan değerli bir seçim olacağı şüphesizdir....
20 Mayıs 2023

HAYATI YAŞANILIR KILAN İNSANIN GEREKLİ VE ZORUNLU DURAKLARI

    Öncelikle vahyin, ardından da beşer donanımının makbûliyet tasarımlarının hemen hepsinin donanım ve tercih niteliğinde tebârüz edeceği ortadadır. Bahsedilen donanıma açıkça destek vermesi babında kâinat ölçeğinde...
05 Mayıs 2023

BİZDEN SÖYLEMESİ

Yüce Allah'ın güvenine layık olup, doğrudan muhatap aldığı yegâne varlık insandır. Onun bu tavrı, her şeyden evvel insanın birikimi ile ona olan güveni merkeze almaktadır. Belki de, dünyanın teslim edileceği tek varlık insanın olması,...
17 Nisan 2023

Aidiyet mi Muhtariyet mi? Ne Dersiniz!

Öncelikle insanı, ardı sıra da toplumu besleyen bu yaklaşımın karakter hatta kültür olayı olduğu şüphelidir. Daha çok; insanları yönlendirme, kamuoyu oluşturma, bazı kesimlere mesaj verme hevesindeki bir kadrolaşmadır denilebilir. Üstelik...
08 Nisan 2023

Deizm ya da Yaşanan Hayatın Aktivitesini Sünnetullah Dışında Görmenin Tuhaflıkları

Yaratılan en değerli varlık konumunda olan insanın zaman içinde negatif eğilimlerinin öne çıkması sonucunda vardığı noktalardan birisi de ret kültürüdür diyebiliriz. Bunun merkezinde ateizm varsa, bunu destekleyen kabul olması bakımından...
10 Mart 2023
12
az bulutlu