Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ Takip et

Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ

Bütün Yazıları

Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ

Deizm ya da Yaşanan Hayatın Aktivitesini Sünnetullah Dışında Görmenin Tuhaflıkları

Yaratılan en değerli varlık konumunda olan insanın zaman içinde negatif eğilimlerinin öne çıkması sonucunda vardığı noktalardan birisi de ret kültürüdür diyebiliriz. Bunun merkezinde ateizm varsa, bunu destekleyen kabul olması bakımından...
10 Mart 2023

Ömer Müslümanlığının Kılcal Damarlarında Dolaşmak

Dinin insanı eğiten vasfı gereği, insanların dinin yaşayan değerlerini içselleştirmeleri beklenmelidir. Bu beklenti sayesindedir ki, dinin insana yol gösteren sözel projeleri, onu yüklenen değerli karakterler üzerinden yaşayan değerlere dönüşebilecektir....
27 Şubat 2023

İnsan, Olağanüstü Durumlarda Çözüm Üretebilen Bir Varlıktır

Ülke gündeminde oldukça üzüntü verici bir duruma düşmemizi sağlayan deprem felaketinin öncelikle tabiat yasası olması, sonrasında ise; birey, toplum ve devletin bu konuda önlem ve çözüm alabileceği eşyanın hakikati gereğidir. O nedenle...
15 Şubat 2023

Modern İnsanın İnanç Sorunlarını Besleyen Problemli Din Algısı

Yüce Allah'ın din dediği olguyla zaman içinde insan ve toplumların din dediği pratikler arasında oldukça farklı tespitler bulunmaktadır. Üstelik de bu farklılığın dezenfektasyonu için değişmeyen hatta bozulmayan vahyin katkısı olduğu...
19 Ocak 2023

Dindarlık Sürecinde İlkesel Tutarlılık ve Kültürel Kimlik

Müslümanca yaşam, Yüce Allah'ın temel ilkeleriyle hayat bulur. Bunun dışındaki her şey, onun rakibi ve alternatifi değil, yaşama dokunan hallerinin birey üzerindeki görüntüsüdür. Bu görüntünün sağlıklı bir şekilde kavranmasının...
31 Aralık 2022

İlkelere Bağlanma Sürecinde İnsanoğluna Güvenin Kaynakçası

            Dünya hayatının yegâne sorumlusu olan insanoğlu için ana yönlendirici durumunda bulunan vahiy mekanizması, adeta kilometre taşı gibi bir belirlenmişliğe kaynaklık etmektedir....
18 Aralık 2022

Müslüman Zihnin Grup ya da İlke Tercihi

            İnsanı sorumlu kılan temel özelliklerin başında onun sahip olduğu yetenekler gelmektedir. Konu hakkında söylenecek en değerli söz bu yeteneklerin insan özelinde en değerli adımları...
04 Aralık 2022

İnsanın Fabrika Ayarlarına Dönmesi

İnsanın yola çıkarken yanına aldığı şeyler kadar, yolda buldukları da kendisine değerli bir süreci hatırlatabilir. Buna göre Müslüman bir kişinin eğitimden hayatın her yanına değin yolda bulduklarını değerlendirme şansı bulunmaktadır....
17 Kasım 2022

DİLİN SINIRLARI VE ANLAŞILABİLİRLİK-TANRISAL GÜCÜ DİLİN SINIRLARINDA ANLATMAYA ÇALIŞMAK

            Vahyin gerek kurumsal ve gerekse de ilkesel dili olan yaşanmış öykü ve kıssalar özelinde hemen her yaşanmışlık kişisel sorumluluk ve yaşanabilirliği ifade eder. Bu yüzden, insan...
03 Ekim 2022

İnsan Bizzat Ümit Demektir

İnsanın olduğu yerde ümitten vaz geçemeyiz. Eğitim de bu ümidin taşınması anlamına gelmektedir. Din eğitiminin dinin kendisinin belli kural ve seviyede öğrenilmesi sürecini deruhte ettiğini bilirsek, bizim çalışmamızın ne denli değerli...
12 Eylül 2022

Yaşanan Hayata Farklı Bakabilmek

Tarihsel süreç içerisinde İbn Kemal'in biyolojik yapıyla da uygunluk arz eden yaşam merkezli görüşlerine yakın pek çok açıklamanın yapıldığı da görülmektedir. Haddizatında gerek İbn Kemal ve gerekse de Çağlı, ecel ve ömür anlayışlarını...
26 Temmuz 2022

Kaldır Ayrılığı Aradan

İman konusunda mevcut anlayışlarla çelişmek, yenilenmek demektir. Sabit fikirli olmak ise eskinin söylediğini tekrar etmek anlamına gelir. İman ile 'kesin inançlılık” yani değişmez dogmaları olma hâli birbiriyle uyumlu davranışlar...
17 Mayıs 2022

Uzakları Yakın Eden Tutumlar

Dünya hayatının süsü olan insan, diğer bütün varlıkları kendi amacı için kullanabilecek bir irade ve güce sahiptir. Onun bu kazanımını terbiye etmek ve sahip olduğu gücü dengelemek ise Yaratıcıya düşmektedir. Daha işin başında olan...
21 Nisan 2022

Kur’an’ın Zihin Coğrafyası

Kur'an'ın zihin coğrafyası denilince ilk önce Müslümanın meseleleri anlarken onunla olan ilişkisinden bahsederiz. Bu ilişkinin et ve tırnak gibi olması, Müslümanın zihnini inşa eden unsurların başında Kur'an'ın geldiğini...
01 Nisan 2022

Derdim Vardır İnilerim

Yüce Allah'ın nizamına göre dünya üzerinde kurulan düzende seçkinlik değil, kalite ve eylem farklılığı deruhte edilmiştir. Bazılarının havas ve seçkinlik iddiasının dayandığı ilke olan yaratılıştaki kalite bir kişi ve toplumu...
17 Mart 2022

Olanı Kavrarken Olacak Olanı Kaçırmamak

Söze yeryüzünün en değerli varlığı olan insana değinmeden başlamak haksızlık olurdu. O itibarla, insanın haklarını savunan bir Yüce Allah olgusuyla karşı karşıyayız. Zira bu donanımdaki insan, lehinde ve aleyhinde olanı daima bilir....
03 Mart 2022

Amacı Üzüm Yemek Olanlara Diskur

Amacı Üzüm Yemek Olanlara Diskur Kelâm, Allah'ı yolda bulan bir ilim değil, O'nun ilke, direktif ve önerileriyle yola çıkan bir ilimdir. Felsefe ise Tanrı'yı yolda bulan bir ilim olduğu içindir ki, Kelâm-Felsefe uzlaşmazlığı...
19 Şubat 2022

Hayra Ulaşma Sürecinde Katkı Babında Beşerin Olumlu Adımları

İnsanı yaratan Yüce Allah'ın onu 'başıboş bırakmadığı” asla unutulmamalıdır. Ve dahi ondan hesap sorulmayacağı da akla getirilmemelidir. Bununa birlikte O'nun tanımladığı 'mü'min” kategorisinde ilk olarak,...
07 Şubat 2022

Sağlıklı Olmak ve de Sağlıklı Düşünmek

Sağlıklı olmak ve de sağlıklı düşünmek, Yüce Allah'ın yarattığı nizamda normal olan şeylerin adıdır. Bunların kaybı hâlinde ise, hastalık ve de sağlıksız düşünme girdabına düşen bir insan ve dahi topluma daha yakından şahit...
02 Şubat 2022

Yolun Bu Yakasında İnsan ve Davranışına Dair Gözlemler

İnsanın özellikle de aklı başında dindar Müslümanların tarihsel süreçte yola çıkarken yanlarına aldıkları asıl değerlerin, her daim insanı insan yapan temel unsurlar olduğu unutulmamalıdır. Bu tutumun her ne olursa oldun insanı aslî...
06 Ocak 2022

İnsanın Anlam ve Hakikat Arayışı

            İnsanın Anlam ve Hakikat Arayışı Akıl sahibi olarak halk edilmiş olan insanın hakikati ortaya koyma adına değişik yardımlardan faydalandığı kuşkusuzdur. Bu çabanın hem öğrenen...
19 Kasım 2021

Kutsalla Entegre İnanç Tevhit

İnsanı Yüce Allah'a ve O'nun tasarımını yapmış olduğu düzene kolaylıkla entegre eden her bir kabule inanç demekteyiz. O sebepledir ki, bahsedilen nizama kolaylıkla uyumumuzu sağlayan inançlar, aynı zamanda sade, belirgin ve sahibine...
01 Kasım 2021

Daha İyi Bir Hayat İçin Tanıdık Refleksler

Derler ki; 'İltifat ağyaredir, dost acı söyler.” İşbu tespitten hareketle, özellikle gidişattan haz duymayan bizler için kulağa küpe sadedinde olması gereken bazı tespitleri yapmak suretiyle, hem dostlarımıza ve hem de kendimize bazı...
14 Ekim 2021

İnancın Bulanıklığına Dair

Her devir ve kişi hatta toplum için geçerli olacak şekilde, Tanrı ve insan ilişkisinin en sorunlu tarafı herhâlde beşer dindarlığının korunmasız hâli olan şirk olgusudur diyebiliriz. Bu olgunun insanlık tarihi boyunca hemen her dindarlığın...
27 Eylül 2021