Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ Takip et

Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ / Son Makaleleri

Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ / Bütün Yazıları

Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ

Bütün Yazıları

Prof. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ

Daha İyi Bir Hayat İçin Tanıdık Refleksler

Derler ki; 'İltifat ağyaredir, dost acı söyler.” İşbu tespitten hareketle, özellikle gidişattan haz duymayan bizler için kulağa küpe sadedinde olması gereken bazı tespitleri yapmak suretiyle, hem dostlarımıza ve hem de kendimize bazı...
14 Ekim 2021

İnancın Bulanıklığına Dair

Her devir ve kişi hatta toplum için geçerli olacak şekilde, Tanrı ve insan ilişkisinin en sorunlu tarafı herhâlde beşer dindarlığının korunmasız hâli olan şirk olgusudur diyebiliriz. Bu olgunun insanlık tarihi boyunca hemen her dindarlığın...
27 Eylül 2021

İnsanlık ve de Dindarlıklarımızı Besleyen Değerlerden Hassasiyet

İnsanlık ve de Dindarlıklarımızı Besleyen Değerlerden Hassasiyet Hassasiyet, esasında insanlığımızı besleyen değerlerin başında gelir. Bu değerin içinde 'ötekinin yerine düşünebilme/kendini ötekinin yerine koyabilme” irade ve...
07 Eylül 2021

İnternet Ahlâkının Olası Problematiği

İnsanoğlu, merak eden bir varlıktır. O yüzden insanın yaratılış değeri durumunda olan 'merak duygusu”, insanın hem yapısında bulunmakta ve hem de insanın öğrenme iştiyakını besleyen bir tarafı bulunmaktadır. Yine bu duygunun insanın...
17 Ağustos 2021

Güç ve Meşrulaştırma Bağlamında Siyaset ve Ulemâ İlişkisinin Mâhiyeti

Sözlük anlamı gereği 'seyislik” yani 'at yetiştiriciliği” kelimesinden mülhem olan siyaset/siyasa terimi, zaman içinde ‘belli kurallar çerçevesinde yönetme' anlamına gelecek şekilde insanlar için de kullanılır olmuştur....
05 Ağustos 2021

Bayramlar Neyimiz Olur?

Birey ve toplumları ayakta tutan ve onların yaşama şanslarını daha da artıran hususların başında, kendileriyle özdeşleşen ve bir süre sonra 'ortak değer” kümesine dâhil olan kabul ve uygulamalar gelmektedir. Farklı bir açıdan, bahsedilen...
19 Temmuz 2021

Besleyici ve Makbul Dindarlıkların Ruhu

Bilebildiğimiz kadarıyla insanların dünya hayatını ve buna bağlı olarak da ebedî hayatlarını söz konusu eden kurumun adına din denilmektedir. İşin bir diğer veçhesine göre din denilince, sistemsel irade Yüce Tanrı'dan, uygulama ve...
11 Temmuz 2021

Ontolojik ve Epistemolojik Seviyeden Sosyal Hayatın Rutinliğine Kadın Konusu

Kadın konusu, her şeyden evvel insanlığın varlık bilinciyle doğrudan alakalı olan temel bir mevzudur. Her şeyden önce onu cinsiyet üzerinden değil, varlık ve var oluş değerleri üzerinden görmek lazımdır. Aksi takdirde yaşanan hayatın...
16 Haziran 2021

İçerik ve çevresel Kazanımları Bağlamında Din Olgusu

Daha işin başında bilmek ve demek lazımdır ki, insan, değer skalasında yaratılan varlıkların en tepesinde duran etkin bir varlıktır. Onun içindir ki, işin daha bidâyetinde mutlak manada bilinmelidir ki, bu proje, varlığı anlamlandıran tanrısal...
05 Haziran 2021

   DİN ve DİNDARLIKLARIMIZIN KİMYASI

Esasında din ve onun beşer tarafından faaliyete geçirilmiş hâli olan dindarlıkların aynı kaynaktan beslendiği söylenebilir. İnsanı besleyen bu kaynağın adı ahlâk/vicdan/fıtrat-yaratılış/insanî proje-sorumluluk/iyi hasletler/ilâhî katkı...
23 Mayıs 2021

Din Olgusuna İnsanın Dokunuş Süreci

Biz düşün insanları, sözün kalıcılığına inandığımızdan ötürüdür ki, muhataplarımıza ulaşabilme saikiyle zaman zaman değişik platformları kullanabilmekteyiz. Bu nedenle ara sıra kendimizin hem bilimsel bir metodoloji bağlamında...
09 Mayıs 2021

AHLÂK, ADALET ve HUKUK’UN İYİ İNSAN/İYİ MÜSLÜMAN YETİŞTİRMEDEKİ ETKİNLİĞİ

İslâm davası olan her bir kişinin öncelikli olarak ahlâk davası olmalıdır. İster genel manada 'adalet”, ister özel anlamda 'hukuk”, isterse de bireysel anlamda 'hak” peşinde koşalım, bu adımların hemen hepsinin dayandığı...
25 Nisan 2021

Medeniyet Bağlamında Beşerin Yaşam Kaynakları

Medeniyet ve din ilişkisi, insanlığın en eski birleşimlerinden birisidir. Öyle ki insanlık denilince esas olarak medeniyet üretimleri akla gelmektedir. İnsanlığın ilk göz ağrısı pozisyonunda olan dinin medeniyetleri inşâ eden yapısı ve...
10 Nisan 2021

Sanal Dünyanın Ahlâkı, Kazanımları ve Problemleri

            Açıktan şahit olduğumuz üzere 21. Yüzyıl, kendi imkânlarıyla birlikte hayatımızdaki yerini almış bulunuyor. Buna göre pek çok yeni durumun yaşandığı söylenebilir. Muhataplarına...
28 Mart 2021

KUTSAL GELENEK PERSPEKTİFİ

İnsanımızın geçmiş algısını tahkim eden zihniyet, ne yazık ki sağlam ve dayanıklı kişilik inşâ eden bir yapıda değildir. Bunun pek çok nedeni olsa da, bizim için en güçlü neden 'kutsanan geçmiş” algısıdır diyebiliriz. Bu...
14 Mart 2021

Yaşayan Değerlerin İnşâsında Ömer Müslümanlığı’nın Rolü

Müslümanların uzun süreden beri 'özlenen karakter şemaları” diye bir yaklaşımı hatta derdi bulunmaktadır. Bu şemaların genel olarak geçmişten tevârüs edilerek oluşturulduğu görülmektedir. Hatta geçmişin mutlak manada yüceltilerek...
25 Şubat 2021

Beşerî ve Toplumsal Kaderimizin İlâhî Kodları

Kader meselesi, beşerin tek dini olan İslâm'ın değil, insanlığın meselesi olarak anlaşılmalıdır. Zira İslâm, bu meseleyi daha başından itibaren kucağında bulmuş ve değişik açıklamalarla konuyu izah etmeye gayret göstermiştir....
13 Şubat 2021

ALLAH’IN BOYASIYLA BOYANMAK: AKIL, BİLGİ ve İNANCIN UYUMU

Yazının başlığı, sadece 'en güzel söz” olmakla kalmayıp bunun yanında 'sözlerin en güzeli” de olan Kur'an'ın bir âyetinden mülhemdir. (Bakara, 2/138). Onun için 'Allah'ın boyası” yani 'sıbğatullah”...
30 Ocak 2021

Teknolojik Ümmetçiliğe Doğru

Derler ki, insanın kendisine yaptığını bütün dünya toplansa yapamaz. Tam da bunun gibi, çağımız insanı, kendi geliştirmiş olduğu teknolojinin esiri olma noktasına yaklaşmış bulunmaktadır. Ancak paradoksal olarak gelinen bu noktanın insanımıza...
17 Ocak 2021

Kapsayıcı ve Kuşatıcı Din Anlayışına Doğru

Din denilen olgunun kimsenin tekelinde olmadığının bilinmesi lazımdır. Ve dahi hiç kimse dinin sahibi gibi konuşma hakkına sahip değildir. Kişiler, ancak ve ancak din denilen kurumun bizlere sunduğu metinlerden anladıklarını öne sürebilirler....
02 Ocak 2021

MEVZİLERİ KORUMA TELAŞI

İnsanoğlunun tuhaf eğilimleri bulunmaktadır.  Bu eğilimleri sayesinde sahip olduğu mevzilerini koruma endişesi taşıdığı muhakkaktır. Bilimsel eleştirilerden tutun, sıradan karşı koymalara değin bu eğilimin başat unsurlarına sıklıkla...
19 Aralık 2020

LİNÇ KÜLTÜRÜNÜN ANATOMİSİ

Hemen her ortamda görüleceği şekliyle, hakikati bulmuş zihinlerin ürettiği hengâme, dogmatik uykusundan uyanmaya niyeti olmayanların ortalığı bulandırma çabası olarak kabul edilebilir. Bu tarzı içselleştirmiş olan zihinlerin düşünme,...
05 Aralık 2020

Din, kişi merkezli mi yoksa ilke merkezli midir?

Müslüman toplumların tasavvuf, sufizm, batınîlik ya da gnostisizm ve okültik eğilimler hakkındaki duruşu konusunda kafalarının oldukça karışık olduğu görülmektedir. Bu konuda ifrat ve tefrit arasında gidip gelen Müslüman zihin, kendi...
16 Kasım 2020

Şeytan, İnsan Hayatında Ne Yana Düşer?

İnsanın sadece dünya hayatına yatırım yapmasının en tanıdık ve de en çarpık bileşeni şeytandır. O nedenle dünya hayatının merkezinde hâsıl edilen insan-şeytan ilişkisi, esasında bir 'yatırım danışmanlığı” ilişkisi gibidir....
31 Ekim 2020
13°
açık