Mehmet ŞAHİN

Bütün Yazıları

Mehmet ŞAHİN

BELÇİKA’DA BİR TÜRK KÖYÜ: CHERATTE

Belçika'nın Lİege Kentine bağlı Vise İlçesine bağlı bir Türk Köyü Cheratte. 3,19 km2 yüzölçümüne ve bugün için 5.000 civarında bir nüfusa sahip. 1960'larda Belçika'ya çalışmaya gelen Türklerden bir kısmı maden ocaklarında...
05 Haziran 2023

LÜBNAN’DA BİR TÜRKMEN KÖYÜ: KAVAŞRA

Kavaşra, Lübnan'da, Beyrut'un 130 km, Trablus'un 38 km kuzeyinde, Suriye-Lübnan sınırına yakın Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı bir Türkmen köyüdür. Lübnan'ın ikinci büyük kenti olan Trablusşam, sadece Lübnan...
29 Mayıs 2023

KOSOVA'DA BİR TÜRK BELDESİ: “MAMUŞA"

Mamuşa Kosova'daki bir Türk kasabasıdır. Kosova'nın güneyinde, Prizren'e 18 km mesafede, Prizren'den ayrılarak oluşturulan yeni bir Belediyedir ve Anadolu'daki herhangi bir kasabadan farksızdır. Kosova Cumhuriyeti sınırları...
23 Mayıs 2023

BELÇİKA FAYMONVİLLE TÜRK KÖYÜ

Belçika'nın Almanya sınırındaki Arden Dağları bölgesinde bulunan, Liege eyaletine bağlı olan, 1000-1500 civarı nüfusa sahip bu Köyde yaşayan hiç Türk olmamasına ve nedenleri bilinmemesine rağmen, Faymonville Köyü 'Türk Köyü”...
16 Mayıs 2023

LİTVANYA’DA BİR TÜRK KÖYÜ: TRAKAİ

Avrupa'nın göbeğinde, Litvanya'da bugün için 7-8 bin nüfusu olan Trakai adında bir göl köyü. Küçük, tarihi, turistik, şirin bir yer. Litvanya'nın başkenti Vilnius'un 28 km batısında, 11,5 km2'lik bir coğrafyada...
08 Mayıs 2023

GÜL BABA

Hayatı ve tarihî şahsiyeti hakkında çeşitli rivayetler vardır. Evliya Çelebi'nin babasından naklen verdiği bilgiye göre bir Bektaşî dervişi olan Gülbaba Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğmuş, Fâtih Sultan Mehmed, II. Bayezid,...
01 Mayıs 2023

HACI BEKTAŞ-I VELİ

Yaygın kaynaklara göre Hacı Bektāş-ı Veli 1209 yılında İran'ın Horasan Eyaletinde bir şehir olan Nişabur'da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi, Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata'dır. Mistik, Mutasavvıf, Âlim ve İslam Filozofu...
23 Nisan 2023

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ HAZRETLERİ

1541 yılında Ankara/ŞerefliKoçhisar'da doğmuş, çocukluğu Sivrihisar'da geçmiştir. O, 87 yıl ömür sürmüş ve sekiz pâdişah devrinde yaşamış bir gönül sultânıdır. Asrında, gerek eserleri, gerekse sohbet, irşad, vaaz ve nasihatleri...
17 Nisan 2023

ÜFTÂDE HAZRETLERİ

Kaynaklara göre 1490 yılında Bursa'nın Araplar mahallesinde doğmuştur. Asıl adı Mehmed, lakabı Muhyiddin'dir. Şiirlerinde kullandığı 'Üftâde” mahlasıyla tanınır.  Babasının Manyas'tan gelip Bursa'ya yerleştiği...
11 Nisan 2023

HACI BAYRAM-I VELİ HAZRETLERİ

Asıl ismi Numan bin Ahmed (Ahmed oğlu Numan), lâkâbı "Hacı Bayram"dır. Kaynaklarda 1352'de Ankara'nın Çubuk Çayı üzerinde Zülfazıl (Solfasol) köyünde doğduğu belirtilir. Hacı Bayram-ı Veli, 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu'da...
04 Nisan 2023

EMİR SULTAN HAZRETLERİ 

1368 yılında Buhara'da doğmuştur. Asıl adı Şemseddin Muhammed'dir. Seyyid olduğu için 'Emîr”, çömlekçilik yaparak geçimini sağladığı için 'Külâl” unvanları verilen ve Emîr Külâl diye tanınan babası Seyyid...
28 Mart 2023

MOLLA FENARİ HAZRETLERİ

Molla Fenari 1350'li yılların başlarında, döneminin en gelişmiş ilim ve kültür coğrafyası olan ve bugünkü Semerkand ve Buhara gibi kentleri de içine alan, Orta Asya'da gelişmiş coğrafi bölgede bulunan Maveraünnehir'de doğmuş...
22 Mart 2023

SOMUNCU BABA HAZRETLERİ 

Kaynaklara göre 1331 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Anadolu'nun islamla tanıştırılması için gelen Horasan Erenlerinden Şemseddin Musa Kayseri'nin oğludur. Seyyid olup soyu 24. kuşaktan İslam peygamberi Hz Muhammed (S.A.V)'e...
16 Mart 2023

MOLLA HÜSREV HAZRETLERİ

Asıl adı Mehmed'tir. Babasının adı Ferâmuz olduğundan, künyesi Mehmet bin Ferâmûz (Ferâmûz oğlu Mehmet)'tir. 15. yüzyılın başlarında doğmuştur. Doğum yerinin Sivas ile Tokat arasındaki bir Türkmen Köyü olan Karkın Köyü...
10 Mart 2023

MOLLA GÜRÂNÎ HAZRETLERİ

Asıl adı Şemseddin Ahmed b. İsmâil'dir. Bazı kaynaklarda ismi verilirken Şemseddin yerine Şerafeddin veya Şehâbeddin unvanı da kullanılır. Onun önce Şerafettin, daha sonra Şehâbeddin diye anıldığını belirten hocası Makrîzî 28...
05 Mart 2023

İTİBAR SUİKASTÇILARI (PROVAKATÖRLER)

Depremden bu yana, iktidara olan karşı duruşlarını göstermeye çalışırken, önünü-sonunu düşünmeden sallayan, yani içeride ve dışarıda ülkemizi, milletimizi, devletimizi bilerek yada bilmeyerek küçük düşürmeye çalışan,  Halen...
01 Mart 2023

AKŞEMSEDDİN 

1389 (Bazı kaynaklarda 1390 geçer) yılında o zamanki adı Dimaşk olan bugünkü adıyla Suriye/Şam'da dünyaya gelmiştir. Babasının adı Kurtboğan namıyla da bilinen Şeyh Hamza'dır. İslam âlimi, mutasavvıf, tıp ve eczacılık...
23 Şubat 2023

DURSUN FAKİH (FAKIH)

Dursun Fakih'in hangi tarihte ve nerede dünyaya geldiği hakkında kaynaklarda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak hayatına bakıldığında 1200'lü yılların ortalarına doğru dünyaya geldiği kanaati ağır basmaktadır. 13. yüzyıl...
17 Şubat 2023

ŞEYH EDEBALI

Kaynaklarda Şeyh Edebalı'nın 1206 yılında dünyaya geldiği ittifakla yer almakla birlikte, doğum yeri konusunda ise ittifak yoktur.  Doğum yeri olarak bugün Türkmenistan sınırları içerisinde bulunan Merv kentinin yanısıra kimi kaynaklarda...
02 Şubat 2023

AHİ EVRAN-I VELİ

Âhi Evrân-ı Veli Anadolu'dan yükselen ve Anadolu başta olmak üzere tüm insanlığı aydınlatan bir ışık, bir mürşidtir. Kaynaklarda değişik bilgiler yer alsa da, genel kanaat 1171 yılında, o tarihlerde Azerbaycan'ın bir vilayeti...
25 Ocak 2023

AHMET YESEVİ

Ahmet Yesevi, kaynaklara göre 1093 yılında Büyük Kazakistan'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Ahmet Bin İbrahim Bin İlyas Yesevî'dir, yani o dönemlerde kullanılan ismi ile Yesevî'li İlyas'ın oğlu İbrahim'in oğlu Ahmet....
17 Ocak 2023

SEYYİD AHMET ARVASİ

15 Şubat 1932 tarihinde Ağrı/Doğubazıt'ta dünyaya gelmiştir. Babası Abdülhakim Arvasi, annesi Cevahir Hanımdır. Aslen Van ili Bahçesaray İlçesine bağlı Arvas (Doğanyayla) Köyündendir. Eğitimci, pedagog, sosyolog, şair ve yazar olan...
11 Ocak 2023

SİNAN ŞAMİL SAM 

Türk Boksunun efsanelerinden olan, 'Boğazın Boğası” lakaplı Dünya ve Avrupa Şampiyonu boksörümüz Sinan Şamil Sam, Almanya'ya çalışmak için gitmiş Kars'lı bir ailenin çocuğu olarak, Almanya'nın Frankfurt kentinde...
04 Ocak 2023

CEMAL KAMACI

Cemal Kamacı, bugün 55-60 ve daha üzeri yaşlardakilerin, yani bizim gençlik yıllarımızın önemli kahramanlarından birisidir. Onun bokstaki, önce milli takımdaki şampiyonlukları, daha sonra da profesyonel boksta aynı şekilde Avrupa Şampiyonlukları...
30 Aralık 2022