Av.Metin KAZAN / Son Makaleleri

Av.Metin KAZAN / Bütün Yazıları

Av.Metin KAZAN

Bütün Yazıları

Av.Metin KAZAN

ZARARDAN DÖNMEK KÂRDIR...

"Bir ticâret yapmadım, nakd-i ömür oldu hebâ. Yola geldim, lâkin göçmüş cümle kervân bîhaber. Ağlayıp nâlân edip düşdüm yola tenhâ garib. Dîde giryân, sîne püryân, akıl hayrân bîhaber.” Bir ticaret yapmadım, ömür sermayem...
16 Nisan 2021

İNSANLAR BARIŞ İÇİNDE YAŞAYABİLİR…

Günümüzde ırk, din, dil, mezhep ve kültürel farklılıklar birçok kültürde ‘çatışma nedeni, karşılıklı rekabet sebebi ve savaşların kaynağı' olarak algılanmaktadır. Thomas Hobbes, 'Her devletin ve insanın birbirine...
09 Nisan 2021

BERGSON’NUN DİN VE AHLAK TANIMI

Anlam dünyamızda önemli olacak kavramları anlatmaya, bize katkı sunabilecek filozofların fikirlerinden faydalanmaya devam edelim. Yine önemli bir konuyu daha açıklayalım: Bergson'nun (1859-1941) din ve ahlak tanımı... Bergson'a göre...
02 Nisan 2021

DÜŞÜNDÜREN SÖZLER

İlmin kapısı Hazreti Ali'nin "Düşündürücü ve hikmetli sözlerle ruhlarınızı dinlendirin. Zira bedenler yorulduğu gibi ruhlar da yorulur.” öğüdü gibi sözlerimden bir yazı hazırladım. Sadi Şirazi'nin "Doğru bildiğini söylemeye...
25 Mart 2021

İBN HALDUN VE DÖNGÜSEL TARİH

'Söylenmesi gereken her şey çoktan söylendi. Ancak kimse dinlemediği için her şey tekrar söylenmeli.” Andre Gide Modern sosyoloji, tarihi, bir ilerleme süreci olarak görür. Kadim sosyoloji teorileri ise tarihi, bir gerileme olarak değerlendirir....
18 Mart 2021

MEVLANA’DA İNSAN HAKLARI

İnsan hakları, kişinin sırf insan olduğu için sahip olduğu haklar olarak tanımlanır. Modern zamanlarda insan hakları, 'insan onuru” kavramı üzerine inşa edilmiştir. İnsan haklarının yöneldiği amaç, insan onurunun korunmasıdır....
12 Mart 2021

SONRA ANLADIM Kİ...

'Tam 40 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum... Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum.” ...Sonra anladım ki fakirin 'sömürülmeye' değil, adalete ihtiyacı var ama ruhunda gücü ve cebinde parası yok... Zengin ve hatırlı güç...
04 Mart 2021

KÖLELER VE EFENDİLER

Dünyada neden savaşlar vardır? Hamza Yardımcıoğlu'nun 'Köleler ve Efendiler” kitabına göre bunun nedeni, insanın güç sahibi olmak istemesi ve başkalarına hükmetme arzusudur. Her insan eşit yaratılmış olduğuna göre, aslında...
26 Şubat 2021

SENİ SEYREDİYORUM...

Dünya telaşı içinde durup, seni seyrediyorum. Seni tanımıyorum. Sen kimsin? Sen hangi babanın oğlu, hangi ihtişamlı soylu, hangi ‘büyük sayılanların' çocuğusun? Seni tanımıyorum, ne şekilde, nasıl yaşadın, bilmiyorum. Bildiğim...
19 Şubat 2021

SAMİMİYET ÜZERİNE...

İsrailoğulları (bugün genelleme ile Yahudi denilen insanlar) arasında salih insanlar vardı…Nitekim Peygamberimiz, onlar arasında üç değerli insandan bahseder: İsrailoğulları arasından üç kişi, yolda iken geceyi geçirmek için bir mağaraya...
12 Şubat 2021

DEMOKRATİK KÜLTÜR

Demokrasi ve demokratik kültür üzerine daha fazla konuşmalıyız. En önemlisi, demokrasi kültürü konusunda, düşünce adamlarına müracaat etmeliyiz. Alain Touraine (1925- ) Türk okurunun 'Modernliğin Eleştirisi” kitabıyla tanıdığı,...
05 Şubat 2021

MEMUR ZİHNİYETİ VE MEMUR TOPLUM

Kitaplığımda on yıldır bulunan ve memur olarak gittiğim her tayin yerine götürdüğüm bir makaledir: 'Memurluk Zihniyeti ve Memuriyen Toplum” (Ömer Aytaç, 2006). Nice zaman sonra bu makale üzerine, yazı yazma ihtiyacı hissettim. Sözkonusu...
28 Ocak 2021

ASIL VE GÖLGELER ÜZERİNE…

Fıtratı aşkla yoğrulmuş Mevlânâ Cami, bak ne güzel söylemiş: '1-Yalnız biri iste; başkaları istenmeye değmiyor. 2-Biri çağır; başkaları imdada gelmiyor. 3- Biri talep et; başkaları lâyık değiller. 4- Biri gör; başkalar her vakit...
22 Ocak 2021

GÜNCEL DEMOKRASİ SORUNLARI

Bilindiği gibi İlkçağ felsefecisi Platon, aşırı özgürlük ve eşitlik düşkünlüğü bulunan Demokrasi'nin sakıncalı bir rejim olduğunu, herkes dilediği gibi davranınca, demokrasinin bozularak 'Tiranlığa” dönüşeceğini, Tiran...
14 Ocak 2021

DÜŞÜNCE VE SÖZ ÜZERİNE…

'Bana yorumlayacağım bir cümle söyle, seni o cümleyle idam edeyim!” Napolyon Felsefi düşünme, her şeyden önce 'anlam ve kavram” üzerine düşünmedir. Bilgi veya metnin ‘düz' anlamından daha çok, her bir bilginin farklı...
08 Ocak 2021

FİLOZOFLARLA BİRLİKTE DEĞİŞMEK...

Geçen gün 'Agora” filmini izledim. Filozof Hypatia'nın hayatını (M.S. 370-415) konu edinen filmde, Hypatia'nın felsefeye olan düşkünlüğü muhteşemdi. Bir bilim insanında bulunması gereken özellikler onda vardı: Soru sorarak,...
01 Ocak 2021

DERDİ BÜYÜK ŞAİR: MEHMET AKİF ERSOY

2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olması vesilesiyle- 'Rahmetle anılmak...Ebediyet budur, amma sessiz yaşadım, kim, beni nerden bilecektir?” Akif, dert insanı... Hüznü, insan erdemiyle buluşturmuş bir şair. Kalbinde feryat, içinde...
25 Aralık 2020

AHLAKIN TEMELLERİ

İnsanın öyle ahlaki zayıflıkları var ki ‘ideolojiler ya da meşrulaştırmalar', insanın bu kusurlarını örtmeye yetmiyor... Hepimiz, önceden verilen bilgi şemaları yüzünden, zihnimizde ürettiğimiz önyargılarla, kimi sosyal grupların...
18 Aralık 2020

KÜLTÜREL KİMLİK VE BÜTÜNLEŞME

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri kültürel kimlik ve bu kimlikler üzerinden ayrışmadır. Ali Bayramoğlu bir düşünce yazısında (Karar, 05/12/2020) şöyle diyor: 'Kimlik meselesinin önemi… Bu meselenin hem kurucu hem yıkıcı özellikleri...
11 Aralık 2020

MATEMATİK ÜZERİNE…

"İyi matematik bilmeyen toplumlarda, adalet yoktur." John Nash Ortaokulda değerli öğretmenim Hakkı Yüce vasıtasıyla sevmiştim Matematik dersini. Sorular ve kavramlar, çözüme giden yollar, teorik formüller ve pratik çözümlemeler... Bunlar kavramsal...
04 Aralık 2020

AHMET HİLMİ VE YÖNTEM SORUNU

'Aç kalmaya mahkûm imiş, doğrular. Bu dünyanın sahibi, hırsızlar imiş.” (Hikmet Gazetesi) Filibeli Ahmet Hilmi (1865-1914), felsefe ilminde, 'yöntem-metot” üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. İslam dünyasını ve Doğu'yu...
26 Kasım 2020

ANLAM ARAYIŞI…

Post modernlik sonrası Post-Truth bir çağda yaşıyoruz. Bu çağ tüm 'anlam değerlerimizi” yıktı. Hakikat kayboldu. Belirsizlik ve sıradanlık, hakikat sonrasının yerini aldı. Doğruluk değerleri, yalanın zehri ile birlikte tümden ‘göreli'...
19 Kasım 2020

DÜRÜST BİR POLİSİN TRAJEDİSİ: SERPİCO

'Bir polis memuru olmanın anlamı, öncelikle yasaya inanmaktır. Ve bu yasaları eşit şekilde, insanların onurlarına ve onların değerlerine uygun olarak uygulamaktır. Hayatınız ve kişiliğiniz, her gün diken üstünde olacaktır. İhtiyacınız...
14 Kasım 2020

HAYATIN ANLAMI ÜZERİNE…

İnsan, hayata gözünü açtığından itibaren, bu dünyayı anlamlandırmaya çalışır. Dünya başlangıçta ‘yabancı' bir yerdir. İnsanın hayattaki yaşantısı, gözlemleri, deneyimleri hepsi, 'anlam arayışını” tamamlamak üzerinedir....
06 Kasım 2020
açık