Av.Metin KAZAN

Bütün Yazıları

Av.Metin KAZAN

“YOZLAŞMIŞ” FİLMİ...

En son 'Serpico” filmi üzerine, 2020 yılında bir film değerlendirme yazısı yazmışım. Yıllar sonra yine gerçek bir olayın film örgüsü karşıma çıkınca, fazla etkisinde kaldım, dayanamadım ve aşağıdaki yazıyı kaleme aldım....
06 Temmuz 2024

KURBAN VESİLESİYLE DÛA

Kurban yakınlaşmak olduğundan, Allah'a sunulan ve samimi niyetle yapılan tüm ibadetlerin kabul olması dileğiyle... Kurban Bayramımız Kutlu Olsun. "Ey, ihsanı bol Allah'ım Sana hamd ederim. Ey, yegâne mabut Senin önünde eğilirim. Yücesin,...
16 Haziran 2024

BİLENLER, SORANLARDIR

Soru sormak, 'bilmeye” yönelik ilk adımdır. Zira soru sormanın olmadığı yerde ‘taklit bilgi' aklı kuşatacaktır! Soru sormak bir meraksa eğer, merakın cevabını ilimde bulmalıdır. Taklit ise, öğretilmiş bir şeye körü körüne...
13 Mayıs 2024

KOÇİ BEY RİSALESİ’NDEN DERSLER

Koçi Bey, 17. Yüzyılda yaşamış değerli bir şahsiyettir. Onu ilk keşfeden, Avusturyalı meşhur tarihçi Hammer'dir. Roma İmparatorluğu'nun çöküş sebeplerini yazan Montesquieu ile kıyaslayarak 'Türklerin Montesquieu'sü”...
03 Nisan 2024

NİÇİN ZENGİN OLMAMIŞ?

Açıklama: Türk edebiyatının önde gelen hikâye yazarlarından biri olan Ömer Seyfettin (1884-1920) kısa hikâyeciliğinin kurucusudur. Ayrıca edebiyatta Türkçülük akımının önde gelen isimlerden biri olmuştur, Türkçede sadeleşmenin savunucusu...
16 Mart 2024

KIYMETLİ GENÇLERE

(27 Şubat 2011 günü kaybettiğimiz Necmettin ERBAKAN'a rahmet dileyerek, aşağıdaki gençliğe sesleniş konuşmasını hatırlatıyoruz.) Hayat doğru ile yanlışın, güzel ile çirkinin, faydalı ile zararlının, adaletle zulmün mücadelesinden...
27 Şubat 2024

ELEŞTİREL DÜŞÜNME

'Eleştirinin olmadığı yerde putçuluk başlar.” (Ali Şeriati) Topluluk üyelerini birbirine bağlayan 'totem duygular' var. Yıkılması asla kabul görmeyen, üzerine söz söylenemeyen, duygu kopuşu istenmeyen konular bunlar... Bir...
26 Ocak 2024

EBEDİ BARIŞ MÜMKÜN MÜ?

(Devamı) İnsanlığın ebedî barışını veya dünya hukuk düzenine doğru yönelişini kolaylaştırıp hızlandırmalı mı, yoksa ağırlaştırıp geciktirmeli mi, ya da hiçbir müdahalede bulunmaksızın kaderin gerçekleşmesini mi beklemeli?...
11 Ocak 2024

EBEDİ BARIŞ MÜMKÜN MÜ?

Alman filozof Immanuel Kant (1724-1804), insanlığın en eski arayışlarından biri olan 'Sürekli barış nasıl olur?” sorusuna cevap arayarak, 'Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme” eserini yazmıştır. Kant, kısa süreli barışın...
05 Ocak 2024

ORTAK PAYDADA BULUŞMAK

Günümüzde ırk, din, dil, mezhep ve kültürel farklılıklar, birçok kültürde çatışma nedeni, karşılıklı rekabet ve savaşların kaynağı olmaktadır. Thomas Hobbes, ‘Her devletin ve insanın birbirine düşman olduğu' bir durumda,...
02 Aralık 2023

KÖTÜLÜĞÜN RESMİ

Nâzım Hikmet, Abidin Dino'ya 'Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? İşin kolayına kaçmadan ama...” şeklinde bir şiirle seslenmiş ve mutluluğun resmi çizilmiştir. Şimdi ise dünyada kötülüğün resmi çiziliyor, işin...
31 Ekim 2023

İSLAM’IN KILICI: HALİD BİN VELİD

Hatırımda kalan büyük bir şahsiyetin hikâyesini yazmak diledim. Aklıma, öldüğünde 'Herkesin öveceği bir insan olarak yaşadı, İslam'ın bir yitiği olarak gitti!” denilen Halid bin Velid geldi. Onun destansı hayatını, zihnimde...
20 Eylül 2023

ADALETSİZLİK: GÖRMEZLİKTEN GELİNENLER!

Nasıl oluyor da 'Adaleti uyguluyoruz!” derken, çoğu yerde adaletsizlik yapıyoruz? Bunun cevabını yaklaşık on yıldır arıyorum. Henüz tam cevabını bulamadım. Belki de bakış açımı değiştirerek, adaleti değil de 'adaletsizliğin...
27 Temmuz 2023

ADALET EN TEMEL ERDEM

Adaletli olma duygusu, olgun insan sıfatıdır. Kur'ân-ı Kerîm, adalet sıfatından yoksun olan kişiyi; doğruyu konuşabilme iktidarı olmayan ve hiçbir işe yaramayan köleye benzetir. Böyle biri, adalet faziletini kazanamamış kimse olarak,...
07 Temmuz 2023

Kabusnâme’den Öğütler

Kabusnâme, Keykavus bin İskenderi'nin 1082 yılında yazdığı bir eserdir. Farsçadan Türkçeye Mercümek Ahmet tarafından Sultan II. Murad'ın isteğiyle çevrilmiştir. Kabusnâme kitabını sadeleştiren ise 'Bu Vatan Kimin?” şiiriyle...
04 Haziran 2023

Sosyal Problemler Üzerine

Toplum için önyargılılık ve ayrımcılık ciddi sosyal problemlerdendir. Allport önyargıyı 'Hatalı ve esnek olmayan bir genellemeye dayanan antipati” şeklindeki tanımlar. Önyargı, bir sosyal gruba üye olan kişilerin o grubun üyesi olması...
08 Mayıs 2023

KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İHTİYACI

İnsanlar hayat içerisinde belirli ihtiyaçlarda doyuma erdiklerinde, daha yüce bir amacın peşine düşebilirler. Bu durum 'yüce gönüllülük, tam olgunluk, kamil insan olma, nirvanaya ulaşma” şeklinde de ifade edilen "kendini gerçekleştirme"...
02 Mayıs 2023

SOKRATES’İN SAVUNMASI

Ölümüne giden süreci Sokrates şöyle anlatır: Delfi kahini, Apollon'a 'Dünyada en bilgili kim?” diye sormuş, o da 'Sokrates” diye yanıt vermiş. Bu yanıt Sokrates'i çok şaşırtmış, çünkü kendisinin hiç de bilgili...
23 Nisan 2023

FELSEFEYİ ÖĞRENMEK

-17 Kasım Dünya Felsefe Günü vesilesiyle- Felsefe öğrenilir mi? Evet, öğrenilebilir. Ama esas felsefe, kişinin kendi kendine düşünmesiyle başlar. İnsan neyi düşünüyorsa, odur! İnsanlar felsefeyi ilgi çekici bulmazlar; genelde felsefe yapmayı...
20 Kasım 2022

TÜRKİYE YÜZYILI

'Türkiye Yüzyılı; kimlik siyaseti yerine birlik siyasetini, kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini, inkâr siyaseti yerine kucaklama siyasetini, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini...
29 Ekim 2022

NEYİ BİLİYORUM?

Neyi biliyorum? Hiçbir şey bilmediğimi! Kırk yaşından sonra bilmediklerimin bilgisini öğreniyorum. Ne demeli? Sokrat gibi 'Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğim” mi? Ebu Hanife gibi mi düşünmeli? 'Bilmediklerimi ayaklarımın...
22 Ekim 2022

MUHAFAZAKÂR DEVRİMCİLİĞİN YOLU

Geçen hafta 'Sömürü İlişkileri”ne değinerek, bu konuda postkolanyal eleştiri üzerinde durmuştuk. Türkiye'de düşün insanlardan birisi de Atasoy Müftüoğlu'dur. Onun sömürü ilişkilerine dair önemli çıkarımları var....
14 Ekim 2022

SÖMÜRÜ İLİŞKİLERİ

Bilindiği gibi insanın başka bir insan tarafından çeşitli araçlarla kontrol altına alınması ya da baskı altında tutulması sömürüdür. Sömürü ilişkileri pek çok şekilde olabilir. Kimi zaman güç mesafesinden kaynaklı hiyerarşik bağlamda...
08 Ekim 2022

HİKMETİN AÇIK YOLU

Hazreti Ali'nin hutbeleri, vasiyetleri, emirleri, mektupları, hikmet ve vecizeleri belagatin açık yolu şeklinde 'Nehcül Balaga” adlı eserinde toplanmıştır. Mevlânâ' 'İhlâsı da ameli de Ali'den öğren; Allah arslanını...
30 Eylül 2022
12
az bulutlu