Av.Metin KAZAN / Son Makaleleri

Av.Metin KAZAN / Bütün Yazıları

Av.Metin KAZAN

Bütün Yazıları

Av.Metin KAZAN

İNANCIN SORUŞTURULMASI

Matematikçi filozof W. K. Clifford (1845-1879), 'inanç etiği” üzerinde durmuştur. Temel düşüncesi: 'İnançların gücü, onları sorgulamaya engel olmamalı” şeklindedir. Clifford, inançların özünde doğru olabilmesi için 'inancın...
22 Ekim 2021

NEFRET DİLİ

Etkili iletişimde esas olan insanların sorumluluklarını düşünerek, 'ben” dili kullanmasıdır. Ama insanlar çoğunlukla kendisine sorumluluk vermek yerine, karşısındaki insanları suçlayıcı şekilde 'sen” dili kullanırlar. Sen...
15 Ekim 2021

DİN İSTİSMARINA HUKUKİ, SOSYOLOJİK VE FELSEFİ BİR BAKIŞ

Din ve değer nedir? Din ve inancın istismarı ne şekilde olur? Din istismarı toplumda ne gibi sonuçlar doğurur? Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp,...
02 Ekim 2021

GERÇEK AYDINLARIN YOLU...

Antik Yunan filozofu Sokrates, çevresini ve iktidar seçkinlerini kendi sözüyle 'at sineği” olarak rahatsız etmiş ve şehrin inançlarını alaya almak ve gençleri zehirlemekle suçlanarak, baldıran zehri içerek ölüme mahkûm edilmiştir....
24 Eylül 2021

BİLGE TOPLUM OLMAK

'Ben olsam, Müslüman Doğu'daki tüm mekteplere eleştirel düşünme dersleri koyardım. Batı'nın aksine Doğu, bu acımasız mektepten geçmemiştir ve birçok zaafının kaynağı budur!” Bilge insan Aliya İzzetbegoviç Günümüz...
16 Eylül 2021

HAKİKİ AŞIĞIN GÖNÜL DUASI:

Mevlânâ Abdürrahmân Câmî (1414-1492) Horasan'da ve Semerkant'ta ilmiyle ünlenmiş, ilim öğrenmekten ve öğretmekten zevk alan bir âlimdi. Ali Kuşçu ile birlikte matematik ilmi üzerinde çalıştı. İslam felsefesi üzerinde düşünceler...
10 Eylül 2021

YÜREĞİMDEKİ YANGINLAR…

Sadi Şirazi'nin "Doğru bildiğini söylemeye devam et. Çünkü sen, rüşvet kabul edecek kadar alçak, dalkavukluk yapacak kadar onursuz biri değilsin," sözünden aldığım cesaretle, kelimeleri sıralamaya devam ediyorum: İçimde isyanlarım,...
02 Eylül 2021

ORTAKLAŞA KÜLTÜRDEN, BİREYCİ KÜLTÜRE GEÇEBİLMEK...

Kültür, çocukluk döneminden başlayarak öğrenilir. Her birey kendi kültürel öğrenme kalıpları içinde hayatı ve olayları algıladığından, karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmeler, zihinde konumlandıran kültür yapısı ile...
27 Ağustos 2021

KESİN İNANÇLILAR ÜZERİNE...

İyi bir dünyada yaşadığını düşünenler, bu dünyayı aynen korumak; hayal kırıklığına uğramış kişilerse, bu dünyayı temelden değiştirmek isterler, der 'Kesin İnançlılar” kitabı yazarı Eric Hoffer. (1902-1983) 'Delikanlılıktan...
20 Ağustos 2021

1984: DÜŞÜNCE SUÇLUSU!

'Yalnız koluna vurulan kelepçe seni bütün dünyandan ayırır, adın vatan hainidir artık.” (Jurnal-Cemil Meriç) George Orwell (1903-1950) "Yeni kitabım, roman biçiminde bir ütopya," demişti.  1948 yılında yazdığı bu kitap, aslında...
12 Ağustos 2021

YÖNETİCİLERE ALTIN ÖĞÜTLER-2

İmam  Gazzali'nin öğütlerine devam edelim: Şunu bil ki: Dünya bir konaklama yeridir; ebediyet yurdu değildir! Bizler birer misafiriz. İnsanın ilk durağı anne karnı, ikincisi ise kabir çukurudur. Gerçek vatanı bundan sonradır. İnsanın...
06 Ağustos 2021

YÖNETİCİLERE ALTIN ÖĞÜTLER-1

Yüce Allah, şöyle buyurur: "Oku, Rabbın nihayetsiz kerem sahibidir. O, kalemle (yazı yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini O öğretti.” Alimler demişler ki: "Kalemden daha faziletli bir şey yoktur; çünkü geçmişi hatırlamak...
30 Temmuz 2021

AHLAKİ ÖĞÜTLER

İslam felsefesinin ilk büyük düşünürü Kindi (801-866), 'Filozofa düşen, hakikatin nereden geldiğinin ve kim tarafından söylendiğinin önemi olmaksızın, onu minnettar karşılamaktır” der. 'Hak bilirliğin gereği olarak bize düşen,...
23 Temmuz 2021

HÂKİMİYET MİLLETİNDİR

Mücadeleler farklı farklı... Vesayete karşı mücadeleler, kimlik mücadelesinden daha çok değerler üzerinde yapılan mücadelelerdir. Hâkimiyet milletindir. Bu mücadele, milletin özgürlüğünü sağlamak için zihniyet ve kültür yapısında...
15 Temmuz 2021

HUKUK ÜZERİNE KONUŞMALAR-2

Demokratik hukuk devletlerinde yönetimler, hukuka bağlıdır ve hukuka uygun davranırlar. Başta en temel norm olarak Anayasa'ya ve diğer kanunlara uyarlar. Kamu yönetiminin görev ve yetkileri yasalarla düzenlenir. Hukuk devletinde, kurallar arasında...
09 Temmuz 2021

HUKUK ÜZERİNE KONUŞMALAR (1)

Hukuk, hak kavramından türeyen bir sözcük olarak, toplum üyelerinin nasıl davranması gerektiğini belirleyen, suç davranışlarından bireyleri uzak tutarak, toplumsal bütünleşmeyi sağlayan bir kavram ve toplumsal kurumdur. Günümüzdeki 'hukukun...
02 Temmuz 2021

GELİR ADALETSİZLİĞİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Dünyada birçok hukuk metinleri 'Bütün insanların eşit yaratıldıkları; yaratıcıları tarafından onlara hayat, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı gibi geri alınamaz bazı haklar verildiği” görüşünü tekrarlamaktadır. J.J.Rousseau'nun...
25 Haziran 2021

ÜNİVERSİTE YILLARIM...

Geçen yazımda 1991 yılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Sınıfta kitaplarını okuduğum Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil hocadan bahis açmıştım. Öyleyse biraz üniversite hatıralarımdan bahsedebilirim: Üniversiteye kayıt sonrası...
17 Haziran 2021

DİN VE LAİKLİK

'1952 senesi yazı idi. Sebilürreşad mecmuası sahibi ve baş muharriri Eşref Edip bey dostum, bir aralık görünmez olmuş ve bu hal üç-dört ay sürmüştü. Bir gün, evime çıkageldi. ‘Hayır ola, rahatsız mı idiniz, çoktan beri görüşemedik'...
11 Haziran 2021

HAYAT BOYU ÖĞRENME

Hazreti Ali 'Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin" demektedir. Bu manada günümüz insanının bilgisini sürekli yenilemesi ve sahip olduğu becerileri devamlı geliştirmesi ve bunu gelecek...
03 Haziran 2021

EN SON NE ZAMAN?

En son ne zaman hakikat üzerine sorgulayıcı bir yazı okuduk? Rahmetli Akif Emre'nin 23 Mayıs 2017'de aramızdan ayrılışı ile birlikte, hasret kaldığımız yazılardan birini sizlere hatırlatmak istedim: 'En son ne zaman bir Hz....
28 Mayıs 2021

BİR AYDINIMIZ: FINDIKOĞLU

Osmanlı Devletinin son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde yaşanan toplumsal değişim, belirli arayışları öne çıkarmıştı. Sosyoloji konusunda Ziya Gökalp bu değişimde en etkili isimlerden biri oldu. 'İlim vatan...
20 Mayıs 2021

SELAHADDİNLER NEREDE?

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer hem soruyor hem de dua ediyor: "Ya Rabbi Selahaddin nerede? Selahaddinler nerede? Bize Selahaddin'ini gönder. Biz direnenleri, zalimlerin insafına terk etme!” Sorusuna cevap verebilecek durumda değiliz,...
14 Mayıs 2021

HUKUK KÜLTÜRÜMÜZ DE DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni Anayasa'ya yöneldiğimiz şu günlerde bazı hukuk kültürü sorunlarımızı yeniden konuşmalıyız. Bana göre hak ve hukuk esaslarına dayalı bir devlet yönetiminde "Adalet, Meşveret, Muavenet" ilkeleri esaslı unsurlardandır. Adalet,...
06 Mayıs 2021
13°
açık