Av.Metin KAZAN / Son Makaleleri

Av.Metin KAZAN / Bütün Yazıları

Av.Metin KAZAN

Bütün Yazıları

Av.Metin KAZAN

YÖNETİCİLERE ALTIN ÖĞÜTLER-1

Yüce Allah, şöyle buyurur: "Oku, Rabbın nihayetsiz kerem sahibidir. O, kalemle (yazı yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini O öğretti.” Alimler demişler ki: "Kalemden daha faziletli bir şey yoktur; çünkü geçmişi hatırlamak...
30 Temmuz 2021

AHLAKİ ÖĞÜTLER

İslam felsefesinin ilk büyük düşünürü Kindi (801-866), 'Filozofa düşen, hakikatin nereden geldiğinin ve kim tarafından söylendiğinin önemi olmaksızın, onu minnettar karşılamaktır” der. 'Hak bilirliğin gereği olarak bize düşen,...
23 Temmuz 2021

HÂKİMİYET MİLLETİNDİR

Mücadeleler farklı farklı... Vesayete karşı mücadeleler, kimlik mücadelesinden daha çok değerler üzerinde yapılan mücadelelerdir. Hâkimiyet milletindir. Bu mücadele, milletin özgürlüğünü sağlamak için zihniyet ve kültür yapısında...
15 Temmuz 2021

HUKUK ÜZERİNE KONUŞMALAR-2

Demokratik hukuk devletlerinde yönetimler, hukuka bağlıdır ve hukuka uygun davranırlar. Başta en temel norm olarak Anayasa'ya ve diğer kanunlara uyarlar. Kamu yönetiminin görev ve yetkileri yasalarla düzenlenir. Hukuk devletinde, kurallar arasında...
09 Temmuz 2021

HUKUK ÜZERİNE KONUŞMALAR (1)

Hukuk, hak kavramından türeyen bir sözcük olarak, toplum üyelerinin nasıl davranması gerektiğini belirleyen, suç davranışlarından bireyleri uzak tutarak, toplumsal bütünleşmeyi sağlayan bir kavram ve toplumsal kurumdur. Günümüzdeki 'hukukun...
02 Temmuz 2021

GELİR ADALETSİZLİĞİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Dünyada birçok hukuk metinleri 'Bütün insanların eşit yaratıldıkları; yaratıcıları tarafından onlara hayat, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı gibi geri alınamaz bazı haklar verildiği” görüşünü tekrarlamaktadır. J.J.Rousseau'nun...
25 Haziran 2021

ÜNİVERSİTE YILLARIM...

Geçen yazımda 1991 yılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Sınıfta kitaplarını okuduğum Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil hocadan bahis açmıştım. Öyleyse biraz üniversite hatıralarımdan bahsedebilirim: Üniversiteye kayıt sonrası...
17 Haziran 2021

DİN VE LAİKLİK

'1952 senesi yazı idi. Sebilürreşad mecmuası sahibi ve baş muharriri Eşref Edip bey dostum, bir aralık görünmez olmuş ve bu hal üç-dört ay sürmüştü. Bir gün, evime çıkageldi. ‘Hayır ola, rahatsız mı idiniz, çoktan beri görüşemedik'...
11 Haziran 2021

HAYAT BOYU ÖĞRENME

Hazreti Ali 'Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin" demektedir. Bu manada günümüz insanının bilgisini sürekli yenilemesi ve sahip olduğu becerileri devamlı geliştirmesi ve bunu gelecek...
03 Haziran 2021

EN SON NE ZAMAN?

En son ne zaman hakikat üzerine sorgulayıcı bir yazı okuduk? Rahmetli Akif Emre'nin 23 Mayıs 2017'de aramızdan ayrılışı ile birlikte, hasret kaldığımız yazılardan birini sizlere hatırlatmak istedim: 'En son ne zaman bir Hz....
28 Mayıs 2021

BİR AYDINIMIZ: FINDIKOĞLU

Osmanlı Devletinin son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde yaşanan toplumsal değişim, belirli arayışları öne çıkarmıştı. Sosyoloji konusunda Ziya Gökalp bu değişimde en etkili isimlerden biri oldu. 'İlim vatan...
20 Mayıs 2021

SELAHADDİNLER NEREDE?

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer hem soruyor hem de dua ediyor: "Ya Rabbi Selahaddin nerede? Selahaddinler nerede? Bize Selahaddin'ini gönder. Biz direnenleri, zalimlerin insafına terk etme!” Sorusuna cevap verebilecek durumda değiliz,...
14 Mayıs 2021

HUKUK KÜLTÜRÜMÜZ DE DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni Anayasa'ya yöneldiğimiz şu günlerde bazı hukuk kültürü sorunlarımızı yeniden konuşmalıyız. Bana göre hak ve hukuk esaslarına dayalı bir devlet yönetiminde "Adalet, Meşveret, Muavenet" ilkeleri esaslı unsurlardandır. Adalet,...
06 Mayıs 2021

ADALET VE TOPLUM

21 yıllık Hakimlik mesleğinin tecrübesiyle yazılmış bir kitap: Adalet ve Toplum. Nisan 2021de Gülnar Yayınları'ndan çıktı. 'Adaleti koruyamazsanız devlet, devleti koruyamazsanız millet yok olur” öz deyişiyle başlayan kitap içeriğinde,...
30 Nisan 2021

KURAL BİLİNCİ KAZANMAK

Nice zamandır toplumun bir parçası olan bireylerin, neden sosyal ve hukuk kurallarına uymadığını merak eder dururdum. Zira kendim küçük yaşlarda bir süre Almanya'da gördüğüm düzenli davranış kurallarının, ülkemizde neden yeterince...
23 Nisan 2021

ZARARDAN DÖNMEK KÂRDIR...

"Bir ticâret yapmadım, nakd-i ömür oldu hebâ. Yola geldim, lâkin göçmüş cümle kervân bîhaber. Ağlayıp nâlân edip düşdüm yola tenhâ garib. Dîde giryân, sîne püryân, akıl hayrân bîhaber.” Bir ticaret yapmadım, ömür sermayem...
16 Nisan 2021

İNSANLAR BARIŞ İÇİNDE YAŞAYABİLİR…

Günümüzde ırk, din, dil, mezhep ve kültürel farklılıklar birçok kültürde ‘çatışma nedeni, karşılıklı rekabet sebebi ve savaşların kaynağı' olarak algılanmaktadır. Thomas Hobbes, 'Her devletin ve insanın birbirine...
09 Nisan 2021

BERGSON’NUN DİN VE AHLAK TANIMI

Anlam dünyamızda önemli olacak kavramları anlatmaya, bize katkı sunabilecek filozofların fikirlerinden faydalanmaya devam edelim. Yine önemli bir konuyu daha açıklayalım: Bergson'nun (1859-1941) din ve ahlak tanımı... Bergson'a göre...
02 Nisan 2021

DÜŞÜNDÜREN SÖZLER

İlmin kapısı Hazreti Ali'nin "Düşündürücü ve hikmetli sözlerle ruhlarınızı dinlendirin. Zira bedenler yorulduğu gibi ruhlar da yorulur.” öğüdü gibi sözlerimden bir yazı hazırladım. Sadi Şirazi'nin "Doğru bildiğini söylemeye...
25 Mart 2021

İBN HALDUN VE DÖNGÜSEL TARİH

'Söylenmesi gereken her şey çoktan söylendi. Ancak kimse dinlemediği için her şey tekrar söylenmeli.” Andre Gide Modern sosyoloji, tarihi, bir ilerleme süreci olarak görür. Kadim sosyoloji teorileri ise tarihi, bir gerileme olarak değerlendirir....
18 Mart 2021

MEVLANA’DA İNSAN HAKLARI

İnsan hakları, kişinin sırf insan olduğu için sahip olduğu haklar olarak tanımlanır. Modern zamanlarda insan hakları, 'insan onuru” kavramı üzerine inşa edilmiştir. İnsan haklarının yöneldiği amaç, insan onurunun korunmasıdır....
12 Mart 2021

SONRA ANLADIM Kİ...

'Tam 40 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum... Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum.” ...Sonra anladım ki fakirin 'sömürülmeye' değil, adalete ihtiyacı var ama ruhunda gücü ve cebinde parası yok... Zengin ve hatırlı güç...
04 Mart 2021

KÖLELER VE EFENDİLER

Dünyada neden savaşlar vardır? Hamza Yardımcıoğlu'nun 'Köleler ve Efendiler” kitabına göre bunun nedeni, insanın güç sahibi olmak istemesi ve başkalarına hükmetme arzusudur. Her insan eşit yaratılmış olduğuna göre, aslında...
26 Şubat 2021

SENİ SEYREDİYORUM...

Dünya telaşı içinde durup, seni seyrediyorum. Seni tanımıyorum. Sen kimsin? Sen hangi babanın oğlu, hangi ihtişamlı soylu, hangi ‘büyük sayılanların' çocuğusun? Seni tanımıyorum, ne şekilde, nasıl yaşadın, bilmiyorum. Bildiğim...
19 Şubat 2021
29°
açık