Av.Metin KAZAN

Bütün Yazıları

Av.Metin KAZAN

UMUT İLE UMUTSUZLUK ARASINDA

Erzurumlu Emrah (1775-1854) 'umutsuzluğa yer yok” diyerek söylese de şiirini: 'Gül için ah etme, ey zağ-ı siyah Akın etme gülistan bizimdir. Biz bağ-ı bekanın bülbülleriyiz Bilmez misin o kaşane bizimdir. İsmimiz bülbüldür irfan...
23 Eylül 2022

KUVVETE KARŞI GERÇEK GÜÇ-2

Dr. Hawkins, bilinç yükseltmenin çarelerini araştırır: Birey bilinci yavaş ilerlemektedir. Ancak kimi zaman bilincin çok yüksek ani çıkışlar yapması mümkündür. Bilinçli olanlar, hayata karşı dostane, samimi, nazik ve bağışlayıcı bir...
16 Eylül 2022

KUVVETE KARŞI GERÇEK GÜÇ-1

İnsan davranışını belirleyen gizli etkenleri tespit eden Dr. David R. Hawkins, 'Güce Karşı Kuvvet” adlı kitabında belirli temel prensiplere atıflar yapmaktadır: 'Sevgi, nefretten daha güçlüdür; gerçek, bizi özgürleştirir; bağışlayıcılık,...
10 Eylül 2022

EFENDİ VE KÖLE İLİŞKİLERİ

Aydınlanmamış toplumlarda kulluk ve kölelik ruhu vardır. Bu tür toplumlarda efendi-köle ilişkisi çok sık görülür. Efendi, güç sahibi ve buyurgan; köle, itaatkâr olan kimsedir. Neden böyledir? Filozof Hegel 'efendi köle diyalektiği”...
02 Eylül 2022

YÜREĞİMDEKİ YANGINLAR-3

Sadi Şirazi'nin 'Doğru bildiğini söylemeye devam et. Çünkü sen, rüşvet kabul edecek kadar alçak, dalkavukluk yapacak kadar onursuz biri değilsin.” sözünden aldığım cesaretle, kelimeleri sıralamaya devam ediyorum: İnsanları kullanmak...
29 Ağustos 2022

ŞİİR ÇEŞMESİ

Şiir, musiki, sanat ince ruhluların çeşmesi… Huzur dolu kaynaktan doğan kelimeler su gibi… Hayat koşuşturması içinde kabalaşan ruha, bazen üflenmeli şiir esintisi… Eşim Ahu Kazan'dan şiirler: USLANMADI BİR KERE Düştü içre yok...
19 Ağustos 2022

HAZIRLIK VE AZIK

Dünyanın bir ızdırap yeri olduğu bilinir. Her lezzetin arkasında, bir acı gizlidir. İnsanın zayıf bir varlık olduğunu tarife ihtiyaç yok. İnsan, ruhunun isteklerini karşılayamayınca, acılarını unutmak için aklını sarhoş eden yaratık......
12 Ağustos 2022

SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

'Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları” adlı sempozyum, 10-12 Ekim 2016 tarihinde yapılmıştı. Bu sempozyum ikinci olarak, Türk Ocaklarının 110. yılında bu sene yenilendi. 2016 da yapılan sempozyumda sunulan bildirilerden...
05 Ağustos 2022

FİTNE ATEŞİ

'Ya sürek avındaki şeytan güruhu, beni dosdoğru iyinin içine sürerse? (…) Kötü, iyiyi tanır ama iyi kötüyü tanımaz. (…) Kötü, aldatmacalar kullanır!(…) Şeytani Olan, iyinin suretine bürünür bazen, hatta bütünüyle onun vücuduna...
29 Temmuz 2022

BEN, ÖTEKİ VE ÖTESİ

Uzun süredir İslam ve Batı ilişkilerinde çalışmalar yapan İbrahim Kalın 'Ben, Öteki ve Ötesi” adlı eseri ile İslam ve Batı ilişkilerinin yakınlaştığı ve uzaklaştığı tarihsel süreçleri analiz eden bir kitap hazırlamış. 'Geçmişi...
22 Temmuz 2022

KENDİNE YENİLEN, NEYİ YENEBİLİR Kİ?

Şüphesiz dünya beni aldattı. Kendini bana süslü gösterdi. Hevâ ve heveslerle beni kuşattı. Uzun emelleri bana iyi ve güzel gösterdi. Davranışlarımı düzeltmek varken, amellerimi kötüleştirdi. Ağlanacak halim varken, dünyada beni güldürdü...
15 Temmuz 2022

İNSANLARI TANIYORUM…

Avukatlık mesleğini icra ile birlikte insanları daha iyi tanıyorum. Adaletin kapısına düşmüş olanların ne kadar çok beklentiye ve umuda açık olduklarını görüyorum. Doğrusu bu zayıf taraflarını ‘sömürmek' kolay görünüyor....
08 Temmuz 2022

GİDİŞATTAN KORKMAK…

İnsanların birbirine olan ikiyüzlülüğünden yorulduk... Her köşe başında gulyabani gibi çıkarak birbirini aldatanlardan, hakikat yerine yalanı söyleyenlerden, doğruyu eğip büken hilekâr insanlardan bıktık usandık artık… Nerede o temiz...
01 Temmuz 2022

GOETHE'NİN Hz. MUHAMMED'E YAZDIĞI ŞİİR

Sevinç sevinç berrak Ve yıldız yıldız parlak Bir dağ pınarı Üstünde beyaz bulutların Ve kuytusunda bir yeşil yamacın Aziz ruhlar sallamış beşiğini Veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara Raks eder gibi iner mermer kayalara Haykırır sevincini...
24 Haziran 2022

HİKMET ARAYIŞI VE AYDINLANMA

İlk çağdan bu zamana en büyük felsefi sözlerden biri 'Kendini bil!” olmuştur. 'Kendini bilen, Rabbani bilir” sözü ilahi fermandır. Demek ki insan ilk önce kendisini tanımalıdır. Kendini tanımak demek, dünyaya niçin geldiğini,...
17 Haziran 2022

BAŞGİL VE BİLGELİK IŞIĞI

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil gençlik çağını anlatıyor: ' Birinci Dünya Harbi'nde dört buçuk sene, Kafkaslarda cepheden cepheye koştuktan ve bu felâketli harbin bütün sefalet ve ıstırabını çektikten sonra, nihayet İstanbul'da...
10 Haziran 2022

ÖZGÜRLÜK: BİREY Mİ, TOPLUM MU?

'Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse bir şey düşünmüyor demektir.” Walter Lippmann (1889-1974) İnsan kendi aklı ve tercihleri doğrultusunda mı yoksa mensubu olduğu toplulukçu (aile, mahalle, grup, parti, devlet) ilke ve değerlerine...
03 Haziran 2022

ÇÜRÜME DE UMUT DA HEP OLACAK

Yazar Akif Emre'nin vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Yazılarıyla ve duruşuyla fikir hayatına önemli katkılar sunan Akif Emre'nin kaybıyla düşünce dünyası önemli bir kayıp yaşadı. Entelektüel birikimiyle Türk-İslam düşüncesinde...
27 Mayıs 2022

İNSANIN DÖRT ZİNDANI

'Ben artık gücün, zorbalığın ve baskının kulu; zulmün uşağı ve ücretli kölesi değilim. Aksine, özgür bir insanım, Hür'üm.”  Ali Şeriati İnsanın Dört Zindanı, düşünür ve sosyolog  Ali Şeriati'nin (1933-1977)...
20 Mayıs 2022

BİR MUHASEBE DUYGUSU...

İnsan kemal yaşına gelince hayatının muhasebesini yapma ihtiyacı hisseder. Bende uzun zamandır yaşadığım bazı değer çatışmalarının anlamını bulmaya çalışıyorum. Kişisel günahlarım saklıdır ve onların hesabı Allah'adır....
13 Mayıs 2022

ADALET TERAZİSİ TARTILIYOR...

Nasıl olur, bir kantarcının tartısına adalet terazisi muhtaç kalır? Nasıl olur bir kantarcının doğru sözü karşısında vicdanlar tümüyle kararır?.. Olay, yakıt alınıp boşaltılan bir yerde yaşanıyor. Tartıya başka kantar fişi getirtiliyor...
06 Mayıs 2022

MAVERDİ’NİN SİYASETNAMESİ 

Mâverdî'nin (972-1058) siyaset ahlâkı üzerine olan kitaplarından birisi 'Mâverdî'nin Siyâsetnâmesi”dir. Toplumun iyiye yönelmesi, ancak yöneticilerin iyilik ahlâkı üzerinde bulunmalarıyla mümkündür. Maverdi'ye göre...
29 Nisan 2022

HUKUKUN YOZLAŞMASI

'Herkes devletten geçinmek ister. Unuturlar ki devlet, herkesten geçinmektedir.” F. Bastiat Zihnimi kemiren sorulara cevaplar bulmalıydım… Yıllarca tümdengelim yoluyla ‘her şeyin yerli yerinde' olduğu kanaati taşımıştım. Oysaki...
22 Nisan 2022

SAMİMİYET ÖLÇÜSÜ

"Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kimseler şu üç kişidir: Görünürde şehid olan, ilim sahibi âlim ve servetini Allah yolunda harcayan zengin kimse... Bunlardan ilk önce şehit düşmüş kimse Allah'ın huzuruna getirilir. Allah ona verdiği...
16 Nisan 2022
14
açık