banner4
03.02.2024, 07:34

Kafamda Deli Sorular!

Allah'a (cc) şirk koşmak, inkâr etmek, nimetlerine karşı nankörlük etmek en büyük zulümdür. 

Haddi aşmak, Allah'ın (cc) koyduğu sınırları (Hududullah’ı) çiğnemek de zulümdür. 

Hudutları aşmak nedir?

Hz. Musa (as)'a gelen on emir nelerdir?

1-Allah'tan başka ilâhların olmayacak.

2-Kendin için oyma put yapmayacaksın.

3. Allah'ın ismini boş yere anmayacaksın.

4-Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın.

5-Babana ve anana hürmet edeceksin.

6-Adam öldürmeyeceksin.

7. Zina etmeyeceksin.

8. Çalmayacaksın.

9. Yalan şahitliği yapmayacaksın.

10. Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

İslam Peygamberin Hz. Muhamed AS büyük günahları şöyle saymıştır.

1- Allah'a şirk koşmak. 

2- Büyücülük, 

3- Haksız yere insan öldurmek

4- Harpten kaçmak, 

5- Yetim malı yemek, 

6- Faizcilik, 

7- Namuslu kadına iftira,

8- Ana babaya asi olmak,

9-Zina etmek.

Zulüm, Kur'an-ı Kerim'de en çok kullanılan kavramlardandır.  "bir şeyi hak etmediği yere koymak, haksızlık etmek, haddi aşmak, eziyet ve işkence yapmak, aydınlık ve nurun zıddı karanlık " gibi anlamlara gelmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi ayette zulüm kelimesi, 269 defa da türevleri yer alır. 200’den fazla yerde zulüm kavramı “küfür, şirk” veya “Allah’ın hükümlerini çiğneme, günah işleme”, yirmiyi aşkın ayette “beşerî ilişkilerde haksızlığa sapma” anlamında kullanılmıştır.

Dikkat edilirse, birbirinden yüzlerce yıl farklı zamanlarda yaşamış iki peygamber, insanlığa, neredeyse aynı şeyleri zulmün kaynağı olarak anlatmışlar ve uzak durulmasını emretmişlerdir.

Matta İncili'nde ise şöyle bir olay anlatılır: "İsa, tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün satıcıları kovdu. Zira bu şekilde dini istismar edip, ticaretlerine alet ediyorlardı

Tefecilik yapan Yahudilerin masalarını devirdi. Ve onlara şöyle dedi: 'Benim evime dua evi denecek' diye yazılmıştır. Ama siz burayı haydut inine çevirdiniz!"

Bazı kaynaklarda tefeci Yahudilerin tezgâhlarını büyük bir öfkeyle tekmelediği anlatılır. Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vahyi dile getirme süreci Yeruşalim'deki (Kudüs) bu sarsıcı eylemle başlamıştır.

Hz İsa AS, Hz Musa AS  veya Hz Muhammed AS, bugün yaşasaydı;

● Siyonistler hakkında ne düşünürlerdi? 

●Tepkisiz kalan papalık, patriklik, Hristiyan alemi yöneticileri hakkında hayır dilerler miydi ?

● Ülkemizden, çoğu muhafazakar muhteris ticaret ehlinin, gemiler dolusu yaşamsal ürünleri İsrail'e göndermesine ne düşünürlerdi?

●Onbinlerce çocuk öldürülürken,

kadınların namusuna girilirken, organları sökülüp, satılırken islam ümmetinin coğrafyasını yönetenler hakkında ne düşünürlerdi? 

●Bütün bu zulümler için somut önlem, ciddi yaptırımlar yapmayan  ülke yöneticileri ve zulmü umursamayan halklar için bu üç mübarek peygamber, kendi  ümmetleri için Rablerine nasıl dua ederlerdi?

Sizce hayır dua ederler miydi?

Ya melekler? Açlıktan ölen bebeler için, kurşunla, bombayla öldürülen masumlar için ne düşünürlerdi?

Ya, Allah cc?

Daha çok soru var da...

Başımıza gelen bütün felaketler kendi ellerimizle yaptıklarımızdan dolayı geliyor. 

Ben demiyorum, Yüce kitabımız bunu açıkça yazıyor.

Ya islam coğrafyası ülkelerinin silahlı kuvvetleri ne durumda ?

Global Firepower, Ortadoğu'da  2024 silahlı kuvvetler büyüklük sıralamalarında Türkiye, İran, Mısır silahlı kuvvetleri ilk 3 sıralamayla göz doldurdu. 

Liste şöyle:

1-Türkiye 

2-İran

3-Mısır

4-İsrail

5-Suudi Arabistan

6-Irak

7-Birleşik Arap Emirlikleri

8-Suriye

9-Katar

10-Kuveyt

Sadece ilk üç ordunun bir araya gelebilmesi halinde İsrail bu zulümleri yapabilir miydi?

Ya 9’u bir araya gelebilse, ABD, İngiltere şimdi yaptıkları gibi, İsrail'e koşulsuz destekleri verebilirler miydi?

Aslında hepimizin yakından bildiğimiz oyun bozulmaz mı? 

Hani hesapta Müslümanız ya!

İnanıyorsak biz üstünüz ya!

Gazzeliler yanarken yüz milyonlarca kardeşleri de yanıyor, tutuşuyor ama gel gör ki güç sahipleri ince hesaplarda kayboluyor. 

Yıllardır yaptığım dua ile bitiriyorum makalemi. 

Ya Rabbi, islam âlemine Allah'tan başkasından korkmayan, yiğit, müttaki, ehil yöneticileri getir. Müslümanları özledikleri adil, güçlü, mutlu yaşadıkları yönetimlere kavuştur.

Âmin

Yorumlar (0)
12
az bulutlu