banner4
19.06.2024, 12:23

TÜRK OLMAK-8

Türklerin Söyledikleri Bazı “Türk Sözleri”:

-Savaşın başlamasına dakikalar kala tepeden kendi ordusundan kat be kat fazla Çin ordusunu süzen Mete Han’a Komutanların ne düşündüğünü sorması üzerine Mete Han’ın cevabı ‘Bu kadar Çin askerini nereye gömeceğimi düşünüyorum’ olur.

-Ben ve Milletim Tanrının Kırbacıyız. Tanrı kendi yolundan çıkanları cezalandırmak için bizi gönderdi. (Atilla)

-Ey Türk Milleti, silkin ve kendine dön. Bütün bunlar kendi öz benliğinden uzaklaşıp düşmana dönük yaşadığın için oldu. Neden yanılıyorsun? (Bilge Kağan)

-Ey Türk Milleti, Beylerim, Paşalarım, işitin ve bilinki, yukarıda gök çökmedikçe, aşağıda yer delinmedikçe senin ülkeni elinden kim alabilir, bileğini kim bükebilir. (Bilge Kağan)

-Bilge Kağan Yasası:

*Türk esir olmaz.

*Türk'ten köle olmaz.

*İki Türk tek düşmana saldırmaz.

*Atlı bir Türk yaya düşmana saldırmaz.

*Yalan söylemek yasaktır.

*Aman dileyene el kaldırılmaz.

*Kadın ve çocuğa vurulmaz.Esir edilmez.

*Bunlara riayetsizliğin cezası ölümdür.

-Allah onlara Türk adını verdi ve yeryüzüne hakim kıldı. (Kaşgarlı Mahmut)

-*Bu memleket tarihte Türk’tü, şimdi de Türk, her daim de Türkün olacaktır. 

*Ne Mutlu Türk'üm Diyene! 

*(Çanakkale Zaferi öncesi) Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.

* Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muhare­belerini kazandıran bu yüksek ruhtur.

(Mustafa Kemal Atatürk)

-Biz Türk milleti temiz bir milletiz. Biat nedir asla bilmeyiz. Bundan dolayı Allah bizi aziz kılmıştır. (Sultan Alparslan)

-Efendim bizim 27.000 askerimize karşılık, 300.000 Bizans askeri bize doğru yaklaşıyor diyen Komutanlarından birine Sultan Alparslan’ın cevabı: ‘Biz de onlara doğru yaklaşıyoruz’.

-Türk olmak zordur, çünkü dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha zordur, çünkü Türk ile savaşırsın. (Fatih Sultan Mehmet)

-Ya İstanbul beni alır, Ya ben İstanbul’u. (Fatih Sultan Mehmet)

-Tükürün cephe-i lâkaydına şarkın, tükürün, Kuşkulansın, görelim gayretleri halkın, tükürün, Milleti alçakça vuran darbelere, 

Tükürün, Onlara alkış tutan kahpelere! (Mehmet Akif Ersoy)

-Kralların taçları

Beni bağlar büyü mü?
Orduları açamaz
Gönlümdeki düğümü.
Saraylarda süremem
Dağlarda sürdüğümü.
Bin cihana değişmem
Şu öksüz Türk'lüğümü..

(Hüseyin Nİhal Atsız)

-Siz çoksunuz biz Türk! (Bilge Kağan)

-Türk olmayı her omuz, her baş, her yürek kaldıramaz. (Kemal Sunal)

-Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz bir parçasıdır. (Alparslan Türkeş)

-*Yakarım şu dünyayı da asla Türk’ü ezdirmem. Allah şahidim olsun ki sizi bu sokaklarda rahatça gezdirmem.

*Benim devletime kurşun sıkacak herkes ölecek yaştadır.

*Teröristle pazarlık edilmez, kafasına sıkılır.(Abdullah Çatlı)

-“Türk olduğum için Çeçen, Çeçen olduğum için Türküm”. (Cevhar Dudayev)

-Denildi mi bir yere Türk Beldesi, 

Gözüm al bayraktan başkasını aramaz, 

Kulağım da sadece ezan sesini! 

(Necip Fazıl Kısakürek)

-Kan dökülmesini seven bir millet değiliz, ancak söz konusu vatan olduğu zaman Dünya’nın bile şah damarını kesebilecek bir güçteyiz. (Muhsin Yazıcıoğlu)

-Seyit Ahmet Arvasi: “Belgelerle sabittir ki, Evlad-ı Resûlüm yani Resulullah soyundanım. Yani bu demektirki biyolojik Türk değilim. Ama yeryüzünde bütün Türkler silinse, 3 Türk kalsa biri ben olurdum; 2 Türk kalsa biri ben olurdum; son Türk kalsa da o ben olurdum. Eğer Afrika’nın ortasında dünyaya gelmiş bir zenci olsaydım, tereddütsüz yine ben Türk olurdum”. “Sahâbe-ı̇ Kı̇ram'dan sonra İslâm'a en büyük hı̇zmetı̇ yapan Türklerdı̇r. Asırlarca İslâm âlemı̇nı̇ korumuş, kollamış ve bu uğurda mı̇lyonlarca şehı̇t vermı̇ştı̇r. İslâm medenı̇yetı̇nı̇n tekâmülünde maddî ve mânevî en büyük hizmeti Türkler yapmıştır. Türkler İslâm'la bütünleşmı̇ş bı̇r mı̇llettı̇r”.

-Ebulfez Elçibey: “Ben Türk değilim” diyene karşı sakın ısrar etmeyin. Allah’ın bahşettiği şerefi istemeyen şerefsize, biz zorla şeref verecek değiliz". 

- Ben bir Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak bir suç ise, burada tekrar ediyorum evet ben bir Türküm ve öyle kalacağım.

Türklüğümüz birileri istediği zaman, istediği için değiştirilecek birşey değildir.

(Dr. Sadık Ahmet).

-Türklük ve Müslümanlık namına bugün olsa yine aynı mücadeleyi gösteririm."

(1985-1989 yıllarında Bulgaristan Belene İşkence ve Ölüm Kampı mağdurlarından Mehmet Vatansever)

Yorumlar (0)
12
az bulutlu