Yılmaz EKİNCİ / Son Makaleleri

Yılmaz EKİNCİ / Bütün Yazıları

Yılmaz EKİNCİ

Bütün Yazıları

Yılmaz EKİNCİ

YENİ BİR ÇAĞ VE YENİ BİR YIL

İnsanoğlu zamanı dilimlere ayırmayı pek sever. Ben zamanı dilimlere ayırmayı pek sevmem ve abes de bulurum. Başlangıcı olan hiç bir şeyin ezeli ve ebedi olduğuna da inanmam. Her şeyin bir yörüngede devinip aktığına inanırım. İnsanoğlu...
02 Ocak 2021

“ÜÇ TARZ-I SİYASET” VE DEĞERLER ÜZERİNE YAPILAN SİYASET

'ÜÇ TARZ-I SİYASET” VE DEĞERLER ÜZERİNE YAPILAN SİYASET Toplumların bölünmesi ve kurumsal devlet faaliyetlerinin işlevsiz kalmasının en can alıcı noktası  günümüzde yürütülen kimlik siyasetidir. Devletin kamusal ağırlığının...
13 Aralık 2020

 SURET-İ HAKTAN GÖRÜNMEK VEYA İYİLİĞİN GÖLGESİNDEKİ ZULÜM

Sizleri bilmem, ama ben 'iyilik perdesi” altında işlenen birçok kötülüklere tanıklık etmiş biriyim. Sizler de mutlaka tanıklık etmişsinizdir. Kötülük, özne olarak var olmuş değildir. O, iyiliğin yokluğundan dolayı sahneye çıkar....
27 Eylül 2020

TOPLUMSAL HAYATIN ÜÇ SAÇ AYAĞI ve ADALET

Yaşamın kısalığı ve belirsizliği karşısında insan sistemsizliği istemez ve her zaman istikrarlı bir dünyayı arzular.Kaos ve sistemsizlik insanı karamsarlığa iter. Sistemlilik,istikrarın ve hukukun bir gereği olarak ortaya çıkar. Keyfiyet...
30 Temmuz 2020

MODERN DÖNEMDE ZAMAN VE TATİL

MODERN DÖNEMDE ZAMAN VE TATİL Eski zaman insanları, "zaman"ı hiçbir zaman "çizgisel/lineer" olarak görmezlerdi. Zamanı hep "döngüsel" olarak görürlerdi. Mevsimler gibi yaz biter kış gelir, kış biter yaz gelirdi. Her şey bir birine bağlı,...
27 Haziran 2020

İNSAN, FITRAT ve SOSYAL SİSTEM-2

Sistem ve insan doğası arasında doğrudan bir bağlantı vardır. İnsan, sistem kuran, geliştiren veya mevcut sisteme karşı isyan bayrağını açabilen tek varlıktır. Bu özelliğinden dolayı tesis edilecek sistemin onun doğasına uygun olması...
29 Mayıs 2020

İNSAN, FITRAT ve SOSYAL SİSTEM-1

'İnsan” denilen varlık hakkında konuşmak, onu herhangi bir şey ile tanımlamak kadar zor bir şey yoktur!  Çünkü o hiçbir şey ile mukayese edilmeyecek ve tanımlanamayacak kadar meçhul bir varlıktır. Bütün tanımlar muğlak ve bütün...
18 Mayıs 2020

İDEOLOJİK KÖRLÜK ve MİLLİ ŞAİRİMİZ: MEHMET AKİF ERSOY

Türkiye'de en çok tanınan, fakat hayatları pek bilinmeyen iki insan vardır. Biri roman alanında Türkiye Türkçesini zirvelere taşıyan ve kitapları 50 değişik ülkenin dillerine çevrilen yazar Yaşar Kemal, diğeri ise milli marşımızın...
28 Nisan 2020

AFRİKA YENİ DÜNYANIN DENEY LABORATUVARI OLMASIN !

Afrika; herkesin gidip görmek istediği, fakat çok az kimsenin görebildiği bir kıta!.. Beyaz adama göre”kara kıta” bana göre ise 'efsunlu bir kıta”. Beyaz adama göre tarihi ve uygarlığı olmayan bir kıta, bana göre ise insanlığın...
19 Nisan 2020

DİGİTAL VE TEKNOLOJİK ÇAĞDA İNSAN

Çağımız için çeşitli tanımlar ve betimlemeler  sözkonusudur. Bence en önemli özellik 'yakının uzak ve uzağın yakın”  olduğu bir asır olmasıdır. Bir önceki asra ilişkin  kavramların bu asırda metafora uğradığı...
02 Nisan 2020

KAİNATIN  DÖRT ANA UNSURU VE İLK BOZULMA

Eski çağ filozofları kainatın dört ana unsurdan oluştuğunu söylemişlerdir.Filozof Thales'e göre evrenin ilk maddesi "su"ydu. Heraklitos'a göre "ateş”, Anaximenes'e göre "hava", Empedokles'e göre "toprak"tı. Grek filozofları...
19 Mart 2020

HASTALIKLAR, ÖLÜMLER ve SİSTEMLER

Toplumları bir arada tutan örgütsel yapı (devlet dediğimiz aygıt) adalet ile varolur.  Devletin varlık gerekçesi adalettir.Devlet, herhangi bir ideolojinin muğlak sınırları içine hapsolunacak kadar küçük değildir ve olmamalıdır da!...
07 Mart 2020

KAPİTALİZMİN ÇÖKÜŞÜ VE YENİ BİR SOSYO-EKONOMİK STRÜKTÜR MÜMKÜN MÜ?

Her insanın bir ütopyası vardır. Ütopya bizim sahip olmak istediğimiz şeyin bizdeki yokluğudur. Bir yerde hastalık, savaş, sefalet ve mutsuzluk varsa;  ütopyanız doğal olarak sağlık, barış, refah ve  mutlulukolacaktır. Toplumların...
13 Şubat 2020

SEKÜLER DÜNYANIN İKİ YENİ DİNİ; SAĞCILIK VE SOLCULUK

Seküler dünyanın idari anlamda dayandığı iki temel dünya anlayışı söz konusudur. Biri sağ tandanslı kapitalist devlet anlayışı ve diğeri ise sol tandanslı komünist dünya anlayışı. Bu iki dünya görüşünün alt yapısını da besleyen,...
02 Şubat 2020

TÜRKİYE'DE KAVRAMLARIN MASUMİYETİ VE TARAFLAR

Yaşadığım ülkede; adalet, eşitlik, özgürlük, hukuk, kadın, din, dil, emek, demokrasi, çevre, bilim, milliyetçilik,  mezhep, azınlıklar ve ötekinin varlığı ve benzeri kavramlar, sanki bazıların özel mülkiyetindeymiş gibi bir algı...
26 Ocak 2020

REEL EKONOMİDEN DİGİTAL EKONOMİYE GEÇİŞ VE KÜRESEL BUNALIM

İktisatkavramı ile ilgili bir çok görüş ve tanım söz konusudur. İktisadın kendi başına bir bilim dalı olmadığına inananlardanım.Bu benim iktisadı önemsemediğim anlamına gelmez.Yaşayan bir varlığın çalışmamasını düşünemem....
19 Ocak 2020

HAKİKAT İLE OLAN İLİŞKİMİZ:KANADI KIRIK KUŞ VE DERVİŞ

Hakikatin gölgelenmesi kadar ağır bir cürüm yoktur yeryüzünde. Lügatımızda bu durumu çok güzel açıklayan bir kelime vardır:  Küfür/ kâfir. Kafir, bir şeye inanmayan kişi değildir, hakikati örten kişidir. İnsan denilen varlığın...
31 Aralık 2019

SOĞUK BİR KIŞ MEVSİMİNDE TARİHE  SICAK BİR NOT DÜŞMEK!

Yaşadığımız gezegen bir zamanlar sıcak bir ateş kütlesi halindeydi. Zamanla dış katmanı soğuyarak  bugünkü durumunu aldı. İç kütlede ise yanmanın devam ettiği biliniyor. Dünyanın fiziksel yapısı böyle bir durumda  iken,...
07 Aralık 2019

YEREL YÖNETİMLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER-2

Osmanlı toprak düzeni, miri araziden özel mülkiyete geçişle ( sened-i ittifak) birlikte eyalet sistemi de ister istemez değişime uğramıştır. Vilayet nizamnamesi ilk önce 1861'de Cebeli Lübnan'da uygulanmaya konmuş, ardından 1864'de...
27 Kasım 2019

YEREL YÖNETİMLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER-1

Yasal bir düzenleme yapılırken, genel çerçeve alanının iyice tanımlanması ve belirlenmesi gerekir.  Mevcut yapıyı analiz etmeden ve bu yapıyı diğer gelişmiş ülke yapılarıyla kıyaslamadan (benchmarking) yeni bir düzenlemenin yapılması...
20 Kasım 2019

PUTLARIN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEN KİM?

Bu çağ; popülist söylemlerin yüceltildiği, tütsülendiği  ve kutsandığı  bir çağdır. Yerde ve gökte birçok belirtiler, izler, emareler dolaşıyor. Yerkürenin iktisadi, siyasi ve beşeri fay hatları kırılmış durumdadır. Yerküreye...
29 Ekim 2019

ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK ARASINDA DEMOKRASİMİZİN  AŞİL TOPUĞU

Bir toplumun sosyal olgularla ilişkisinin sağlıklı olup olmadığının en önemli göstergelerinde birisi, o toplumun sosyal olgularla  kurmuş olduğu ilişkinin  sahiciliģidir. Sahiciliğin en önemli göstergesi ise kendimiz, yeteneklerimiz...
30 Eylül 2019

İSLAMİ BİR YÖNETİM BİÇİMİ VAR MI?

İslam, hayatı kucaklar ve onu güzelleştirir, bütünleştirir. İslamIn insanı değerlendirme kıstası, kişinin dünyaya kattığı emeğine bakar ve ona göre muamele eder. Modern dünyanın verili kimliklerine göre insanları ayrıştırmaz ve değerlendirmez....
26 Eylül 2019
-12°
açık