Yılmaz EKİNCİ / Son Makaleleri

Yılmaz EKİNCİ / Bütün Yazıları

Yılmaz EKİNCİ

Bütün Yazıları

Yılmaz EKİNCİ

KALKINMA İÇİN  ARTIK KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL, KIRSAL DÖNÜŞÜM !

Sanayileşme ile birlikte kalkınmanın sadece kentsel dönüşümle sağlanacağına inandırıldık. Ancak gelin görün ki pandemi süreciyle birlikte bu olgu altüst oldu. Günümüzde devletleri bekleyen yeni tehditler söz konusudur. Bu yeni tehditler;...
05 Eylül 2021

KALKINMA İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL, KIRSAL DÖNÜŞÜM

Sanayileşme ile birlikte kalkınmanın sadece kentsel dönüşümle sağlanacağına inandırıldık. Ancak gelin görün ki pandemi süreciyle birlikte bu olgu altüst oldu. İnsan sadece üretimin bir parçası değil, aynı zamanda doğal çevresi (ekoloji)...
24 Nisan 2021

BİR MİLLETİN VAROLUŞ MÜCADELESİ: ÇANAKKALE SAVAŞI

Çanakkale Savaşı öncesi dünya geneline baktığımızda, iktisadi, siyasi ve idari fay hatlarının kırıldığını görüyoruz. 1789 Fransız İhtilalinden sonra Avrupa kıtasının içten içe kaynadığı ve dipten gelen dalgaların richter ölçeği,...
18 Mart 2021

HAYATIN VE ÖLÜMÜN ARASINDA İZ SÜREN KADINLAR: LAVİNİA ÇİÇEĞİ ve MAVİ KELEBEĞİN DANSI

Eski kadim zamanın insanları- şifai kültürün temsilcileri olarak - her şeyi bir mesel ile anlatmayı pek severlerdi. Hak da veriyorum. Henüz matbaanın icat edilmediği ve sesin şekle bürünmediği (harf) zamanlardı. Destanlar, masallar, mitolojiler,...
07 Mart 2021

YÖNETİM İÇİN TEMEL ARGÜMANLAR VE ADALET DEVLETİN ZİYNETİDİR !

Aslında iyi bir yönetim ile ilgili bu gök kubbenin altında söylenen her şey aşağı yukarı biliniyor. Sadece yönetenler /hükmedenler bilmiyor olabilirler. Onların bilmemeleri ya doğal olarak işlerine gelmiyor ya da mahiyetlerinde çalışanlar...
21 Şubat 2021

ANITLARI OLMAYAN ŞEHİRLERİN HAFIZASI DA OLMAZ !

Bir şehrin bir 'kimliği” olmalı. Bir şehrin kimliği yoksa o şehir 'neye” benzer doğrusu ben de anlamış değilim. Bugün şehirlerimiz ne sanayi, ne tarım, ne turizm, ne hayvancılık ve ne de emeklilerin gelip huzurca yerleşeceği...
06 Şubat 2021

YENİ BİR ÇAĞ VE YENİ BİR YIL

İnsanoğlu zamanı dilimlere ayırmayı pek sever. Ben zamanı dilimlere ayırmayı pek sevmem ve abes de bulurum. Başlangıcı olan hiç bir şeyin ezeli ve ebedi olduğuna da inanmam. Her şeyin bir yörüngede devinip aktığına inanırım. İnsanoğlu...
02 Ocak 2021

“ÜÇ TARZ-I SİYASET” VE DEĞERLER ÜZERİNE YAPILAN SİYASET

'ÜÇ TARZ-I SİYASET” VE DEĞERLER ÜZERİNE YAPILAN SİYASET Toplumların bölünmesi ve kurumsal devlet faaliyetlerinin işlevsiz kalmasının en can alıcı noktası  günümüzde yürütülen kimlik siyasetidir. Devletin kamusal ağırlığının...
13 Aralık 2020

 SURET-İ HAKTAN GÖRÜNMEK VEYA İYİLİĞİN GÖLGESİNDEKİ ZULÜM

Sizleri bilmem, ama ben 'iyilik perdesi” altında işlenen birçok kötülüklere tanıklık etmiş biriyim. Sizler de mutlaka tanıklık etmişsinizdir. Kötülük, özne olarak var olmuş değildir. O, iyiliğin yokluğundan dolayı sahneye çıkar....
27 Eylül 2020

TOPLUMSAL HAYATIN ÜÇ SAÇ AYAĞI ve ADALET

Yaşamın kısalığı ve belirsizliği karşısında insan sistemsizliği istemez ve her zaman istikrarlı bir dünyayı arzular.Kaos ve sistemsizlik insanı karamsarlığa iter. Sistemlilik,istikrarın ve hukukun bir gereği olarak ortaya çıkar. Keyfiyet...
30 Temmuz 2020

MODERN DÖNEMDE ZAMAN VE TATİL

MODERN DÖNEMDE ZAMAN VE TATİL Eski zaman insanları, "zaman"ı hiçbir zaman "çizgisel/lineer" olarak görmezlerdi. Zamanı hep "döngüsel" olarak görürlerdi. Mevsimler gibi yaz biter kış gelir, kış biter yaz gelirdi. Her şey bir birine bağlı,...
27 Haziran 2020

İNSAN, FITRAT ve SOSYAL SİSTEM-2

Sistem ve insan doğası arasında doğrudan bir bağlantı vardır. İnsan, sistem kuran, geliştiren veya mevcut sisteme karşı isyan bayrağını açabilen tek varlıktır. Bu özelliğinden dolayı tesis edilecek sistemin onun doğasına uygun olması...
29 Mayıs 2020

İNSAN, FITRAT ve SOSYAL SİSTEM-1

'İnsan” denilen varlık hakkında konuşmak, onu herhangi bir şey ile tanımlamak kadar zor bir şey yoktur!  Çünkü o hiçbir şey ile mukayese edilmeyecek ve tanımlanamayacak kadar meçhul bir varlıktır. Bütün tanımlar muğlak ve bütün...
18 Mayıs 2020

İDEOLOJİK KÖRLÜK ve MİLLİ ŞAİRİMİZ: MEHMET AKİF ERSOY

Türkiye'de en çok tanınan, fakat hayatları pek bilinmeyen iki insan vardır. Biri roman alanında Türkiye Türkçesini zirvelere taşıyan ve kitapları 50 değişik ülkenin dillerine çevrilen yazar Yaşar Kemal, diğeri ise milli marşımızın...
28 Nisan 2020

AFRİKA YENİ DÜNYANIN DENEY LABORATUVARI OLMASIN !

Afrika; herkesin gidip görmek istediği, fakat çok az kimsenin görebildiği bir kıta!.. Beyaz adama göre”kara kıta” bana göre ise 'efsunlu bir kıta”. Beyaz adama göre tarihi ve uygarlığı olmayan bir kıta, bana göre ise insanlığın...
19 Nisan 2020

DİGİTAL VE TEKNOLOJİK ÇAĞDA İNSAN

Çağımız için çeşitli tanımlar ve betimlemeler  sözkonusudur. Bence en önemli özellik 'yakının uzak ve uzağın yakın”  olduğu bir asır olmasıdır. Bir önceki asra ilişkin  kavramların bu asırda metafora uğradığı...
02 Nisan 2020

KAİNATIN  DÖRT ANA UNSURU VE İLK BOZULMA

Eski çağ filozofları kainatın dört ana unsurdan oluştuğunu söylemişlerdir.Filozof Thales'e göre evrenin ilk maddesi "su"ydu. Heraklitos'a göre "ateş”, Anaximenes'e göre "hava", Empedokles'e göre "toprak"tı. Grek filozofları...
19 Mart 2020

HASTALIKLAR, ÖLÜMLER ve SİSTEMLER

Toplumları bir arada tutan örgütsel yapı (devlet dediğimiz aygıt) adalet ile varolur.  Devletin varlık gerekçesi adalettir.Devlet, herhangi bir ideolojinin muğlak sınırları içine hapsolunacak kadar küçük değildir ve olmamalıdır da!...
07 Mart 2020

KAPİTALİZMİN ÇÖKÜŞÜ VE YENİ BİR SOSYO-EKONOMİK STRÜKTÜR MÜMKÜN MÜ?

Her insanın bir ütopyası vardır. Ütopya bizim sahip olmak istediğimiz şeyin bizdeki yokluğudur. Bir yerde hastalık, savaş, sefalet ve mutsuzluk varsa;  ütopyanız doğal olarak sağlık, barış, refah ve  mutlulukolacaktır. Toplumların...
13 Şubat 2020

SEKÜLER DÜNYANIN İKİ YENİ DİNİ; SAĞCILIK VE SOLCULUK

Seküler dünyanın idari anlamda dayandığı iki temel dünya anlayışı söz konusudur. Biri sağ tandanslı kapitalist devlet anlayışı ve diğeri ise sol tandanslı komünist dünya anlayışı. Bu iki dünya görüşünün alt yapısını da besleyen,...
02 Şubat 2020

TÜRKİYE'DE KAVRAMLARIN MASUMİYETİ VE TARAFLAR

Yaşadığım ülkede; adalet, eşitlik, özgürlük, hukuk, kadın, din, dil, emek, demokrasi, çevre, bilim, milliyetçilik,  mezhep, azınlıklar ve ötekinin varlığı ve benzeri kavramlar, sanki bazıların özel mülkiyetindeymiş gibi bir algı...
26 Ocak 2020

REEL EKONOMİDEN DİGİTAL EKONOMİYE GEÇİŞ VE KÜRESEL BUNALIM

İktisatkavramı ile ilgili bir çok görüş ve tanım söz konusudur. İktisadın kendi başına bir bilim dalı olmadığına inananlardanım.Bu benim iktisadı önemsemediğim anlamına gelmez.Yaşayan bir varlığın çalışmamasını düşünemem....
19 Ocak 2020

HAKİKAT İLE OLAN İLİŞKİMİZ:KANADI KIRIK KUŞ VE DERVİŞ

Hakikatin gölgelenmesi kadar ağır bir cürüm yoktur yeryüzünde. Lügatımızda bu durumu çok güzel açıklayan bir kelime vardır:  Küfür/ kâfir. Kafir, bir şeye inanmayan kişi değildir, hakikati örten kişidir. İnsan denilen varlığın...
31 Aralık 2019

SOĞUK BİR KIŞ MEVSİMİNDE TARİHE  SICAK BİR NOT DÜŞMEK!

Yaşadığımız gezegen bir zamanlar sıcak bir ateş kütlesi halindeydi. Zamanla dış katmanı soğuyarak  bugünkü durumunu aldı. İç kütlede ise yanmanın devam ettiği biliniyor. Dünyanın fiziksel yapısı böyle bir durumda  iken,...
07 Aralık 2019
16°
kapalı