Yılmaz EKİNCİ

Bütün Yazıları

Yılmaz EKİNCİ

KONAKTAN BARINAĞA BİR YEREL YÖNETİM KLASİĞİ (!)

Meramımı baştan belirteyim. Bir insanın yaşadığı toprakları sevmesi, onun bulunduğu yere ilave ettiği güzellik kavramının nispetiyle ölçülür. Bu kadar doğal farklılıklara ve güzelliklere sahip olan bir ülkenin şehirlerini, kasabalarını,...
22 Aralık 2023

DEMOKRASİ İLE TAÇDIRILMIŞ BİR CUMHURİYET

Cumhuriyet, bir idare biçimidir. Millet ve devlet yönetiminin her hangi bir aileye veya sınıfa verilmediği bir düzendir. Yani yönetme iradesinin halkta olduğunun ifadesidir. Bunun koşulları bellidir; -Bireysel çıkarlara karşı toplumsal çıkarların...
28 Ekim 2023

SİYASETİN SAHASI: ÖZEL ve KAMUSAL ALANIN İNŞASI

Hukuk devletinin olduğu bir yerde özel alan ile kamusal alan birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. Siyaset, hukuk devletinin yerleştiği ve geliştiği bir yerde özel alana müdahil olamaz. Özel alanın konumu ile kamusal alanın inşası...
28 Eylül 2023

DOĞU ve BATI TOPLUMLARINDA YÖNETİM

Yönetimle ilgili yazılmış literatürlere baktığımızda; Doğu literatürlerinin genelinde yöneticilerin kişisel nitelikleri menkıbeler eşliğinde- çeşitli kabusnamelerde- resmedildiğini görüyoruz.  Oysa Batı literatürlerinde kişisel...
20 Haziran 2023

TARİHTE DÜŞENLER VE TARİHE IŞIK TUTANLAR/2

Tarihe baktığımızda toplumların ana taşıyıcı unsurunun hiçbir zaman çoğunluğun kendisi olmadığını görüyoruz. Tam aksine he zaman örgütlü bir sınıfın elit kesimleri tarihin dönüştürücü aktörleri olmuşlardır. Bunlar genellikle...
05 Mayıs 2023

TARİHTE DÜŞENLER VE TARİHE IŞIK TUTANLAR/1

Bir toplum hakkında bir yargıya varabilmemiz için, o toplumun neyi önemsediği ve neye göre hareket ettiğine bakmamız gerekiyor. Bir toplumun neyi hedeflediğini çözdüğümüzde, o toplumun nereye doğru evrileceğini de kestirebiliriz. İnsanlık...
12 Mart 2023

ÜLKELERİ VE DÜNYAYI BEKLEYEN TEHLİKELER

Eski dünyanın değiştiği ve yeni dünyanın değerlerinin henüz oluşmadığı bir tarihsel dönemeçten geçiyoruz. Yani Araf' tayız. Geminin istikametini belirlemekten yoksunuz. Ayaklarımız başka yöne, zihni melekelerimiz başka yöne çalışıyor....
10 Kasım 2022

MEVCUT DÜNYAYA MEYDAN OKUMAK: ÜTOPYA

İnsan fıtrat olarak hep kendini aşmak ister. İçinde bulunduğu/ yaşadığı mekan ve zamanın dışına çıkmak ister. İnsanın tarihsel tekamülü ütopya ile başlamıştır. Kendisini sınırlayan engelleyici bağlardan kurtarıp özgürleşmek...
30 Eylül 2022

SANAYİ TARIMIN ALTERNATİFİ DEĞİLDİR 

Türkiye'de maalesef uzun yıllar yanlış sanayileşme ve şehirleşme baskısı sonucu sanayi, hep tarımın alternatifi olarak görülmüştür. Yasal boyut her ne kadar bu yönde olmasa bile, uygulamalar hep bu  mahalde cereyan etmiştir. Pandemi...
30 Nisan 2022

TOPLUMLARI BOZAN YÖNETİCİLER VE ALİMLERDİR

Aslında bu köşede 'vasat” nedir, ' vasat kişi” kime denilir, onun üzerinde bir yazı yazmayı düşünüyordum. Ama baktım ondan önce temsil pozisyonunda yer alan yöneticileri ve alimleri yazmasam konu kadük kalacak ve etliye sütlüye...
19 Mart 2022

MEVCUT YOLDA KALARAK YENİ KITALAR KEŞFEDİLEMEZ !

Her varlığın mutlaka bir yol hikayesi vardır. Küçük bir çocuk iken severek okuduğum bir yazardı Samet Behrengi. Anlatacağım yol öyküsü onun 'Küçük Kara Balık” kitabından geçer. Yola meraklı küçük ve kara bir balığın ...
13 Ekim 2021

KALKINMA İÇİN  ARTIK KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL, KIRSAL DÖNÜŞÜM !

Sanayileşme ile birlikte kalkınmanın sadece kentsel dönüşümle sağlanacağına inandırıldık. Ancak gelin görün ki pandemi süreciyle birlikte bu olgu altüst oldu. Günümüzde devletleri bekleyen yeni tehditler söz konusudur. Bu yeni tehditler;...
05 Eylül 2021

KALKINMA İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL, KIRSAL DÖNÜŞÜM

Sanayileşme ile birlikte kalkınmanın sadece kentsel dönüşümle sağlanacağına inandırıldık. Ancak gelin görün ki pandemi süreciyle birlikte bu olgu altüst oldu. İnsan sadece üretimin bir parçası değil, aynı zamanda doğal çevresi (ekoloji)...
24 Nisan 2021

BİR MİLLETİN VAROLUŞ MÜCADELESİ: ÇANAKKALE SAVAŞI

Çanakkale Savaşı öncesi dünya geneline baktığımızda, iktisadi, siyasi ve idari fay hatlarının kırıldığını görüyoruz. 1789 Fransız İhtilalinden sonra Avrupa kıtasının içten içe kaynadığı ve dipten gelen dalgaların richter ölçeği,...
18 Mart 2021

HAYATIN VE ÖLÜMÜN ARASINDA İZ SÜREN KADINLAR: LAVİNİA ÇİÇEĞİ ve MAVİ KELEBEĞİN DANSI

Eski kadim zamanın insanları- şifai kültürün temsilcileri olarak - her şeyi bir mesel ile anlatmayı pek severlerdi. Hak da veriyorum. Henüz matbaanın icat edilmediği ve sesin şekle bürünmediği (harf) zamanlardı. Destanlar, masallar, mitolojiler,...
07 Mart 2021

YÖNETİM İÇİN TEMEL ARGÜMANLAR VE ADALET DEVLETİN ZİYNETİDİR !

Aslında iyi bir yönetim ile ilgili bu gök kubbenin altında söylenen her şey aşağı yukarı biliniyor. Sadece yönetenler /hükmedenler bilmiyor olabilirler. Onların bilmemeleri ya doğal olarak işlerine gelmiyor ya da mahiyetlerinde çalışanlar...
21 Şubat 2021

ANITLARI OLMAYAN ŞEHİRLERİN HAFIZASI DA OLMAZ !

Bir şehrin bir 'kimliği” olmalı. Bir şehrin kimliği yoksa o şehir 'neye” benzer doğrusu ben de anlamış değilim. Bugün şehirlerimiz ne sanayi, ne tarım, ne turizm, ne hayvancılık ve ne de emeklilerin gelip huzurca yerleşeceği...
06 Şubat 2021

YENİ BİR ÇAĞ VE YENİ BİR YIL

İnsanoğlu zamanı dilimlere ayırmayı pek sever. Ben zamanı dilimlere ayırmayı pek sevmem ve abes de bulurum. Başlangıcı olan hiç bir şeyin ezeli ve ebedi olduğuna da inanmam. Her şeyin bir yörüngede devinip aktığına inanırım. İnsanoğlu...
02 Ocak 2021

“ÜÇ TARZ-I SİYASET” VE DEĞERLER ÜZERİNE YAPILAN SİYASET

'ÜÇ TARZ-I SİYASET” VE DEĞERLER ÜZERİNE YAPILAN SİYASET Toplumların bölünmesi ve kurumsal devlet faaliyetlerinin işlevsiz kalmasının en can alıcı noktası  günümüzde yürütülen kimlik siyasetidir. Devletin kamusal ağırlığının...
13 Aralık 2020

 SURET-İ HAKTAN GÖRÜNMEK VEYA İYİLİĞİN GÖLGESİNDEKİ ZULÜM

Sizleri bilmem, ama ben 'iyilik perdesi” altında işlenen birçok kötülüklere tanıklık etmiş biriyim. Sizler de mutlaka tanıklık etmişsinizdir. Kötülük, özne olarak var olmuş değildir. O, iyiliğin yokluğundan dolayı sahneye çıkar....
27 Eylül 2020

TOPLUMSAL HAYATIN ÜÇ SAÇ AYAĞI ve ADALET

Yaşamın kısalığı ve belirsizliği karşısında insan sistemsizliği istemez ve her zaman istikrarlı bir dünyayı arzular.Kaos ve sistemsizlik insanı karamsarlığa iter. Sistemlilik,istikrarın ve hukukun bir gereği olarak ortaya çıkar. Keyfiyet...
30 Temmuz 2020

MODERN DÖNEMDE ZAMAN VE TATİL

MODERN DÖNEMDE ZAMAN VE TATİL Eski zaman insanları, "zaman"ı hiçbir zaman "çizgisel/lineer" olarak görmezlerdi. Zamanı hep "döngüsel" olarak görürlerdi. Mevsimler gibi yaz biter kış gelir, kış biter yaz gelirdi. Her şey bir birine bağlı,...
27 Haziran 2020

İNSAN, FITRAT ve SOSYAL SİSTEM-2

Sistem ve insan doğası arasında doğrudan bir bağlantı vardır. İnsan, sistem kuran, geliştiren veya mevcut sisteme karşı isyan bayrağını açabilen tek varlıktır. Bu özelliğinden dolayı tesis edilecek sistemin onun doğasına uygun olması...
29 Mayıs 2020

İNSAN, FITRAT ve SOSYAL SİSTEM-1

'İnsan” denilen varlık hakkında konuşmak, onu herhangi bir şey ile tanımlamak kadar zor bir şey yoktur!  Çünkü o hiçbir şey ile mukayese edilmeyecek ve tanımlanamayacak kadar meçhul bir varlıktır. Bütün tanımlar muğlak ve bütün...
18 Mayıs 2020
12
az bulutlu