Doç. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ Takip et

Doç. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ / Son Makaleleri

Doç. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ / Bütün Yazıları

Doç. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ

Bütün Yazıları

Doç. Dr. NAMIK KEMAL OKUMUŞ

İYİ ve DAHA İYİ OLMAK İÇİN NELERİ ATLIYORUZ?

Hayatın kendine has basit kuralları vardır. Bunları görmemek, görememek, görmezden gelmek ya da görüp dikkate almamak, insana yaşanan hayatın herkesi bağlayan açık kuralları karşısında mağlubiyet duygusu vereceğinden, eziklik duygusuna...
21 Eylül 2020

HAYATİN REALİTESİNİ GÖREBİLMEK

Yaşadığımız hayatın bânisi, bu hayatı bazı temel yasalar üzerinde inşâ etmiştir. Bilgi elde etme yasaları gereği, bu gibi temel durumların zaman içinde öğrenilecek vasfı olup bu öğrenimi tecrübeye dönüştürecek akıllar sayesindehayata...
05 Eylül 2020

Kadına Şiddeti Hayatından Çıkarmak İsteyenlere Diskur

Şiddetin her türlüsü, hayatın arka sokaklarında unutulmaya yüz tutmalıdır. Yoksa zaman içinde savaş, tecziye vb. çok özel durumlara bağlı olarak ara sokaklarda dolaşması gereken bu yapı, merkez caddelerde dolaşır hâle gelir.Doğaldır...
23 Ağustos 2020

Özlemek, İnsanı Diri Tutan En Değerli Duygudur

Bu yazı, yakında çıkacak olan kitabımızın kısa bir özeti gibidir. Sosyo-kültürel katkı anlamında Rize'mize farklı bakışların yeniden hayat verdiği kitabımızın önsöz ve sonuç bölümlerinin yeniden harmanlanmasıyla oluşan bu...
09 Ağustos 2020

Trolcü Müslümanlık Özeline Dâvet Mi Yoksa Propaganda Mı Daha Faydalıdır?

Ortalık, uzun süredir garip bir şekilde ‘trolcu Müslümanlıklar'ın kavgasına sahne olmaktadır. Sahne dedimse, bunu, kelimenin tam anlamıyla 'tiyatro sahnesi” olarak kabul edebilirsiniz. Hayatı hem kendisine ve hem de başkalarına...
26 Temmuz 2020

ŞEYTANIN SAĞDAN YAKLAŞMASI

   Kavramın Kur'anî bir seyri olması, öncelikle bizlerin yani yaşayan insanların özellikle de inanmış insanların karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi haber veren ilâhî bir değinidir. Buna göre her kim ki Allah'tan başka...
08 Temmuz 2020

Düşmanına Benzemeyi Zorunlu Kılan Din Anlayışları

Hakikat arayışımızda bütün peygamberlerin getirilerinin ortak adı olan İslâm Dini'nin ana karakterini oluşturan ilâhî vahyin tarihsel süreç içerisinde geçirmiş olduğu evrelere odaklanmak, oldukça önemli bir aşamayı sağlayacaktır....
22 Haziran 2020

Marko Paşa Sendromu: İlkesizlik Din Adamlarından Gelirse Ne Yapılabilir!…

Son zamanlarda sıklıkla duyar olduğumuz veçhile, vahye doğrudan muhatap olmak ya da diğer bir deyişle meal okumanın sakıncalarından bahsediliyor olması, din hakkında hazin bir sürece evrildiğimizi göstermektedir. Zira bu düşünceyi dillendirenlerin...
14 Haziran 2020

Olup-Biteni Anlama Sorunumuz Mu Vardır? Ne Dersiniz!

Uzun süredir tuhaf bir eğilimin sanki hakikatmiş gibi sunulmasına şahit olmaktayız. O da, hakikat ya da gerçeğin izlerini eskide aramanın daha doğru bir tutum olacağı söylemleridir. Buna göre bugün için kucağımızda bulduğumuz hemen her...
04 Haziran 2020

İnsandan Vaz Geçmek Mümkün Değildir

Kâinatın incisi konumunda olan insanoğlu, kendisine sunulmuş olan yaşanmışlıklardan ve ilkesel bildirimlerden örnek alabilen ve aldığı örneklikler üzerinden yeni hayatlar inşâ edebilen bir varlıktır. Bu yapısıdır ki onu diğer yaratılmışların...
24 Mayıs 2020

Fazla Mı Hesaplıyız? Niye Sesimiz Yüksek Çıkıyor?

Derler ki insanın sesi yükselince sakladığı bir şeyler olduğundan emin olabilirsiniz. Hele de sürekli olarak suç ve suçlu aramaya girişince, bu gizliliğin ayyuka çıkması an meselesidir. Yaşadığımız tecrübeler gösteriyor ki, suçlu insanların...
11 Mayıs 2020

Normal ve Anormal Seviyede Beşerin Tuhaf Denâetleri Bulunmaktadır

Son günlerin aktif tartışma konularından birisi olan yasak ilişkiler hususu, esasında zehirleyici dil üzerinden gündeme gelmiş bulunmaktadır. Tartışmaya konu olan mevzu, bazen de konuşma sahibinin diğer tutumlarıyla birlikte ele alınmış...
29 Nisan 2020

Zor İştir İnsanı Eğitmek…

İnsanoğlu, eğitilebilir bir varlıktır. Bu sebeple Cenâb-ı Hakk, insanın eğitim sürecine büyük önem vermiştir. Öyle ki, bu amaca müteallik olmak üzere Yüce Allah, insanın beşerî donanımlarından kabul edilen ve âdeta sözsüz vahiy mesabesinde...
21 Nisan 2020

İnsan, Çözüm Üretebilen Bir Varlıktır…

Küresel pandemiye sebep olan cansız varlık koronavirüs gündemiyle yatıp kalktığımız bu günlerde, insanoğlunun ne denli değerli ve de etkin bir varlık olduğunu yeniden görme fırsatımız olmaktadır. Tabiidir ki onun sorun teşkil eden pek...
09 Nisan 2020

İnsanlık Etkin Bir Sınavdan Geçiyor. Fakat Başarabilecek Donanımları Var Gibi…

Hayatın majör kurumları bulunmaktadır. Din, bilim, felsefe ve sanat gibi. Yine hayatın verili olan değerlerini koruma ve kollamakla hatta saklamakla görevli regülatör kurumları bulunmaktadır. Hayatın 'anlam kaynağı” olan din ve yine hayatın...
29 Mart 2020

Müslümanlar Olarak Zamanın İçinde Miyiz? Yoksa Büsbütün Dışında Mı Kaldık?

İnsanoğlu, kendisinin ‘sınırlı ve sorumlu' bir varlık olduğunun farkında olarak dünya hayatına teşrif etmektedir. Bu husus, yani insanın bazı kayıtlarla önünün alındığının farkındalığı, haddizatında ezelî ve ebedî bir nitelikle...
03 Mart 2020

Geçmişin Yanlışlarını Tekrar Ettiğimiz Müddetçe Oldukça Maliyetli Bir Hesap Bizleri Bekliyor Demektir

Ümidini ilkesel ve de ahlâkî örnekliğe bağlamış olan beşeriyet, insanlığın 'son adası” mesabesindeki Müslümanlar nezdinde büyük bir hayal kırıklığı içinde gibidir. Nitekim her durumda ulvî değerlerin temsilcileri olmamız gereken...
17 Şubat 2020

BEŞERİN DİN, TANRI ve KUTSALLIK ANLAYIŞINI TAHKİM EDEN YÖNTEMLERİ ÜZERİNE                                                                                                 

 İslâm kelimesi, yalnızca şirk içerisinde bulunanlar için değil, bütün beşeriyet için temel bir kurtuluş kapısıdır. O yüzdendir ki bu kelime, Hz. Âdem'den beri gönderilmiş olan vahiy bildirimlerinin ortak adı olmuştur. Bu itibarla...
03 Şubat 2020

GÖSTERİŞÇİ DİNDARLIĞIN DİN, BİREY ve MEKÂN TASAVVURU

Din ve ibadet konusunda oldukça ezber bozan bir cümle olarak daha başından ifade etmeliyiz ki, dinlerin amacı, ahlâklı insan yetiştirmektir. O nedenle dinler, bunun temini için pek çok ahlâkî umdeyi gündemlerine almışlardır. Yine dinler, inşâ...
20 Ocak 2020

        Aklın Refakat Ettiği Dindarlık Mümkün Müdür?

        Her şeyden evvel ifade edilmelidir ki insanoğlu, Yüce Allah'ın rakibi değildir. Allah ile kul arasında herhangi bir rekabet de söz konusu değildir. Bilakis insanoğlu, yarattığı varlığı son derece muhteşem...
06 Ocak 2020

Hakikat Tekelciliğinden Vaz Geçebilmemiz Mümkün Müdür?

Özellikle Müslüman coğrafyada görüldüğü kadarıyla tekfir/ötekileştirme/düşmanlaştırma/hain ilan etme süreçlerini besleyen en belirgin tutumun, kendisini hakikatin merkezinde gören bazı eğilim sahiplerinde vazgeçilmez bir şekilde ‘içeriden...
16 Aralık 2019

Adalet Neyimiz Olur? Ya da Adaletin Teolojisi

  İnsanı düşmanına benzemekten ne alıkoyar? Bu soru hakkında sıklıkla düşünmemiz gerekir. Kanaatimizce adalet, bizleri düşmanımıza benzemekten alıkoyan şeyin adıdır. Ve dahi, sadece adalet kriterlerine uyarsak, düşmanlarımız benzeme...
30 Kasım 2019
18°
açık