Turan GÜZEL / Son Makaleleri

Turan GÜZEL / Bütün Yazıları

Turan GÜZEL

Bütün Yazıları

Turan GÜZEL

SELAHATTİN GÜRKAN KIBRISTA

Allah akıl fikir versin diyeceğim de, verilen aklın israf edilmiş olduğuna tanık olunca acı acı ve gerisin geriye yutkunuyorum bu duayı. Ne talihsiz bir şehir Malatya. Bir kez olsun doğru, sağlıklı, efektif ve rantabl tercih yapamayacakmı ?...
25 Temmuz 2021

KİMDİR MÜSLÜMAN

Elbette kitabi ve akademik bir çok tanım ve açılımı vardır ve bir çoğunun çoğunluğuna katılmakta mümkündür. Neki ben olay ve tanımlamanın pratik ve sosyolojik boyunu üzerine hassasiyet göstermek ve neyin ne olduğunu izaha gayret ederken...
20 Temmuz 2021

YENİ VERSİYON DAVA ERLERİ

Gün geçmiyor ki Allah bizleri iddiamızdan vurmamış olsun. Haddi aşan ve dolayısıyla işkembe-i kübradan sallanmış her bir söz ve iddianın önemli, anlamlı ve büyük maliyetine dikkat çekmemiş midir Kur'an-ı Kerim? (61/2-3) Bu ayetler...
17 Haziran 2021

ZİLLET İTTİFAKINA KANCA

Burası Türkiye ve dolayısıyla dün dündür bugün bugündür ilkesi, Türk siyasetinin amentüsü olması hasebiyle en olmazlara dahi cevaz veren kozmik bir tılsımdır. Dolayısıyla olmazların olduğu, bir araya ve yan yana gelmeleri mümkün olmayan...
11 Ocak 2021

KIRIK SAZ KIRGIN TEL

Sazınız kırık, teliniz kırgın melodiniz buruk mu? Geriye kalan önü sonu belirsiz sabıkalı bir duygu dünyasıdır. Sonrasını toparlamak, mevcut bakiyenin revizyonu, farklı bir kanaate büründürmek öyle kolayından mümkünü kabul işlerden...
17 Aralık 2020

ALİ BAKIM VE  BARO BAŞKANLIĞI

Nice zaman oldu birbiri ile böylesi ahenk içerisinde raks eden iki ismin yanyana gelmemişliği. Ne çok hasret kalmışız birbiri ile bu denli şık düşen, birbirine anlam ve ehmemmiyet yükleyen, birinin anlam ve önemi yekdiğeri ile hayatiyet bulan...
18 Eylül 2020

MÜSTEHZİ VE MUHSİN

Öyle bir ruh halim var bugün. Biraz istihza eden ama bir diğer taraftan da kırık döktüklerimi yerli yerine koymak isteyen. Ne yani ikisi bir arada, aynı zaman da ve bir kişide vücuda gelmez diye bir kanı içerisinde misiniz ? oysa ben tam o anda...
06 Eylül 2020

RAYİHA

Dışa vurulmaktan yana duyulan mahremiyet ve dolayısıyla mahcup bir sevinç. Tüm bedeni kuşatan ve ruhu teslim alan rayihanın kuşatılmışlığı altında mahcup ama memnun bir ruh halinin dokunulmasına dahi izin vermediği/ vermek istemediği bir...
28 Ağustos 2020

GÜNAHIN BEDELİ

Adem ile Havva'nın aynı günahı işlemelerinin akibeti nasıl aynılık içeriyor ise, her suç ve günahın yaptırımı da aynı adaletin esas ve usulünü teşkil etmektedir. Daha yalın şekilde ifade edecek olursak eğer bir suç ve onun karşılığı...
19 Ağustos 2020

CHP VE %25

CHP ile adeta kaderdaşlık yapan %25, herhangi bir marifete tabi tutulmasına gereksinim dahi duymaksızın aslanlar gibi durmaktadır siyaset arenasının tam orta yerinde. Aslanlar gibi durmaktadır zira hiç bir partinin hiç bir şey yapmadan böylesi...
05 Ağustos 2020

AKIL VE APTALLIK İLİŞKİSİ

Aslın da bu iki kavram ve pratik ilişkisi, hem akıl almaz derece de girift ve komplike bir hal üzere seyrederken hem de bir o kadar basit ve yalınlık içerisindedirler. Zira birisi yek diğerinin zıddı olması hasebiyle birisinin varlığı yek diğerine...
23 Temmuz 2020

SENKRETİK DİN

Senkretizm, en yalın ve en kısa tanımıyla, bir dinin Tanrısal tanımı ve ibadet anlayışını bambaşka bir tanrısallık ve dinsel vecibeler biçim ve formunma sokmak ve bu değişik form ile tapınmak anlamına gelmektedir. Bu tanımın İslam ve...
16 Temmuz 2020

ÇOKLU BARO

Hani, deveye sormuşlar ya hörgücün neden eğri diye ve Deve'nin de verdiği manidar cevaptan hareketle hem cari olan ve hem de sokulmak istenilen çomağın neresini ve hangi bir tarafını eleştireyim diye çırpınıp duruyorum. Evvela cari olan...
08 Temmuz 2020

ORANTISIZLIK

Hayat üzerinde en bariz, en kalıcı, en yıkıcı ve en negatif etkilerin başında işte bu orantısızlık gelmektedir. Adeta yaşamı yaşanılmaz kılan hak ve hukukun yerle yeksan edilmesi demek olan orantısızlık, hukuki kural ve kaidelerin de el...
20 Haziran 2020

BASUBADELMEVT

Ne o ! Müstehzi bakışlar atarak attığım başlığa dair takındığın tavrı görmediğimi ve ya sarfınazar edeceğimi mi zannettin? Ya da ehvenişer kabilinden bir değere tabi tutarak kısmı bir kabul içerisinde olacağım gibi bir zehab içerisindeysen...
14 Haziran 2020

KÖPÜRTÜLMÜŞ KÖPÜK

Nice nice perakende duygu, düşünce, fikir ve sevgilerin pazara düştüğü ve üstelik toptan fiyatına satılıp alıcı bulduğu bir sürecin tam orta yerinde, nitelik içeren gramaj hesaplar üzerinde direnç göstermeye dair idi bizim davaya denk...
09 Haziran 2020

NADAS

Her ne kadar kimilerine ve hatta birçoğunuza tatminkâr bir gerekçe ve dokunuş cinsinden tezahür etmeyecek olsa da, kendimce kendimi nadasa bırakmam gerektiğine dair geçer akçe gerekçelerim vardı. Gerekçelerimin gereği olarak yazmadım birkaç...
03 Haziran 2020

CAMİ VE İZMİR

Ülke de, gün geçmiyor ki akla, mantığa ve çağın geldiği noktaya uzaktan uzağa ateş eden ve bütün bu değerleri yerle yeksan eden bir davranışa şahit olmayalım. Elbette ki bütün bunlar bir aklın ve bir projenin projeksiyonudur. Buradan...
21 Mayıs 2020

UYDURULMUŞ DİN

Konunun bu denli çetrefilli olmasının, bu hale getirilmesini tek ama tek gerekçesi vardır. Özü ve amacı itibariyle İslam inanç ve akidesi üzerinde oynanmak istenen aşağılık oyunun, kuranın korunmasını Allah'ın bizatihi üstlenmiş...
19 Mayıs 2020

MAZLUMUN ZULMÜ !

Çok garip, tuhaf ve çelişik bir başlık mı buldunuz? Ya da tezahürüne dair bir mümkünsüzlük iddianız mı var? Yani mazlumun zulmüne akıl mı erdiremiyorsunuz ?daha bir sürü soru ile sizin gibi bakabilir, duygularınıza tercüman olacak bambaşka...
17 Mayıs 2020

50 KİŞİYİ GÖTÜRMEK

Bakmayın siz benim başlığı elli kişiyi götürmek olarak seçmiş olmama, kadın, en az elli kişi demekte ve üst limitin kaça ve nerelere tekabül edeceğinin tahayyülünü siz ve bizlere bırakmaktadır. Konuşma, pardon, katliam tehdidi bir kez...
11 Mayıs 2020

YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR/KURUYORLAR

Yeni, yepyeni bir dünya kuruluyor/ kuruyorlar.  Ve bu dünyayı kuranların insana ve onun sahip olduğu hakka, hukuka dinsel ve totem tüm değerlerine zerre kadar saygı ve merhametin dahi olmadığı bir dünya kuruyorlar. Yavaş yavaş ve hal üslubunca...
04 Mayıs 2020

TROL NE DEMEK VE TROL KİMDİR

Aslın da trol, hem kavram ve hem de pratik tezahür olarak incelendiği zaman trol ile soytarı, trol ile palyaço arasın da önemli bir benzerlik olduğu görülecektir. Piyasaya girdikleri ilk süreçte çeşitli konuları mizahi şekilde ele almaya ve...
03 Mayıs 2020

İSLAM VE HAYAT

Mistik ve sofistike inanış ve öğretilerini, sanki İslam ve onun öğretileri gibi alıp bunu da yine İslam'ın ana teması ve emri gibi pazarlayanlar, İslam ve Kuran'ı anlamak bir kenara anlaşılmaması için mesai yapmış zümredirler....
30 Nisan 2020
19°
açık