Osman TURNA / Son Makaleleri

Osman TURNA / Bütün Yazıları

Osman TURNA

Bütün Yazıları

Osman TURNA

BİLGİSEL BOYUT-05

Bu üç aşama; 1.Tanılama Sorunsalın çözümündeki başarı, başlangıçta yapılan tanının gerçeğe uygunluğu ile sınırlıdır. 2. Doğrulama Tümdengelim ve tümevarım bireşiminin odaklaştığı bir aşamadır. Bilimsel yöntemin, öteki...
21 Eylül 2020

BİLGİSEL BOYUT-04

I. BİLİMSEL TUTUM ve DAVRANIŞLAR Konulara uygunsuz ve tutarsız düşünce ve önyargıdan uzak, doğruluğu sınanmamış düşüncelerden arınmış, kısa ve kolay yoldan sonuçlara ulaşmaktan kaçınan, gerçekçi, nesnel, kuşkucu ve eleştirel bir...
08 Eylül 2020

BİLGİSEL BOYUT-03

D. BİLİM KAVRAMI Bilim kavramının anlamını açıklamak üzere atılacak ilk adım, bu kavramın terimsel kökenine inmektir. Bilim yani 'Science” sözcüğü, Latince Scire kökünden türemiş bir terimdir vebilinen şey anlamına gelir. Terimsel...
27 Ağustos 2020

BİLGİSEL BOYUT-02

4. Felsefe Bilgisi Felsefe, insan kültürünün belli bir aşamasında insanın kendisini, evreni ve içinde yaşadığı çevreyi anlamak için duyduğu gereksinimi karşılamak üzere başvurulan bir düşünme biçimi ve düşünsel eylem olarak ortaya...
20 Ağustos 2020

BİLGİSEL BOYUT-01 A. BİLGİ, BİLİM ve BİLİMSELLİK

İnsanoğlunun varoluşundan bugüne, temel sorusu, sorunu ve sorunsalı 'Bilgi nedir” ve 'Bilgi nasıl elde edilir?” olmuştur. Bu sorunu çözebilmek için insan her çeşit yolu denemiş, kendini ve kendi dışındaki tüm şeyleri, evreni,...
10 Ağustos 2020

HOLOGRAFİK EVREN KAVRAMI VE İSLAM-06

Sonsuz Gelişimin Konusu Kutsal Kur'an'a göre yaşam, türlü ve değişik yaratılış aşamalarından geçtikten sonra, kendisini 'İnsan Ben”i ruh ve bilinç olarak ortaya çıkmıştır. Bu, maddesel boyut yaşamındaki son gelişim...
30 Temmuz 2020

HOLOGRAFİK EVREN KAVRAMI VE İSLAM-05

Doğru Araçlar Verilirse, Çok Uzun Zaman Öncesinden Olaylar Çekilip Çıkartılabilir İnsan Ruh'unun, duyu organlarının yardımı olmaksızın nesnelerin gerçek zihinsel resimlerini çıkartabilmesi olasıdır. Bellek, düşünceler, akıl yürütme...
24 Temmuz 2020

HOLOGRAFİK EVREN KAVRAMI VE İSLAM-04

İslam İle Kesişmesi Kur'an bizlere Hucurat Suresi 49.13 ayetinde; 'Ey insanlar! Kuşku yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve boylara ayırdık. Allah yanında en değerli olanınız,...
15 Temmuz 2020

HOLOGRAFİK EVREN KAVRAMI VE İSLAM-03

Bellek deposu, Pribram'ın holografik beyin modeli içinde yanıtlanabilen nörofizyolojik(sinir sisteminin işleyişi ile ilgilenen bir fizyoloji ve sinirbilim dalıdır.) tek bilmece değildir. Bir diğer soruya geçelim; beynin duygular yolu ile aldığı...
07 Temmuz 2020

HOLOGRAFİK EVREN KAVRAMI VE İSLAM-02

Kuantum Fizikteki Son Gelişmeler, Bilinci Anlamamızda Önemli Açılımlar Sağlamıştır 1982 yılında Paris Üniversitesinde Fizikçi Alain Aspect başkanlığındaki bir araştırma ekibi 20. Yüzyılın belki de en önemli deneylerinden birini gerçekleştirdiler....
29 Haziran 2020

HOLOGRAFİK EVREN KAVRAMI VE İSLAM-01

HOLOGRAFİK EVREN KAVRAMI VE İSLAM-01 lAlışageldiğimiz düşünceleri altüst eden karşıtlıkların kökeninde içsel deneyimlerimizi, normal konuşma diliyle anlatım zorluğu yatmaktadır. Oysaki içsel deneyimlerimiz, konuşma dilini çok aşan bir...
22 Haziran 2020

DİNSEL VE HUKUKSAL ANLAMDA EHLİYET-03

... c.Erginlik ve Yetkinlik Dönemleri; Biyolojik ergenlik demek olan erginlik, kişinin çocukluk döneminden çıkıp, yetişkin insanlar grubuna katıldığı yaşamının önemli bir dönüm noktasıdır. Erginlik, kişisel bir nitelik taşıyan akılsal...
14 Haziran 2020

DİNSEL VE HUKUKSAL ANLAMDA EHLİYET-02

B. Yerine Getirme Yeterliliği; Kişi başlangıçta yalnızcagerekli olmayeterliliğine ve bunun sağladığı birtakım haklara sahipken yasa koyucu veya hukuk düzeni, akılsal ve bedensel gelişimine paralel olarak kişiye giderek hakları doğrudan kullanma...
08 Haziran 2020

DİNSEL VE HUKUKSAL ANLAMDA EHLİYET-01

Ehliyet,kişinin dinsel ve hukuksal hükümlere muhatap olmaya elverişliliği anlamında hukuksal birsözcüktür. Arapça'da 'ehl” kökündentüretilmişyapmabir kaynak olanehliyet sözlükte, 'yetki, elverişlilik, liyakat, yeterlilik”...
02 Haziran 2020

FELSEFECİLERİNTUTARSIZLIĞI-43

İmamGAZALİ Tehâfüt El-Felâsife (Felsefecilerin Tutarsızlığı) ... Bu durum düşünülünce; Yeniden diriltilen ve Allah'ın önünde toplanan insanın bedeni eğer taştan veya yakuttan veya inciden ya da saf topraktan olsaydı, o kişi insan...
27 Mayıs 2020

FELSEFECİLERİNTUTARSIZLIĞI-42

İmamGAZALİ Tehâfüt El-Felâsife (Felsefecilerin Tutarsızlığı) ... Bu görüşlerden Allah'ın hükümlerine karşıt olanlar; bedenlerin tekrar dirilişinin inkarı, cennetteki bedensel zevklerin inkarı, cehennemdeki bedensel acıların inkarı,...
20 Mayıs 2020

FELSEFECİLERİNTUTARSIZLIĞI-41

İmamGAZALİ Tehâfüt El-Felâsife (Felsefecilerin Tutarsızlığı) ... YİRMİNCİ SORUN Felsefecilerin, bedenlerin yeniden dirilişini, ruhların bedene gönderilişini, cehennemin bedensel olarak varlığını, cennetin, hurilerin ve insanlara söz verilen...
17 Mayıs 2020

FELSEFECİLERİNTUTARSIZLIĞI-40

İmamGAZALİ Tehâfüt El-Felâsife (Felsefecilerin Tutarsızlığı) ... ONDOKUZUNCU  SORUN Felsefecilerin insan ruhlarınınvar olduktan sonra yok olmasının olanaksız olduğu ve onun sonsuz olup yokluğunun düşünülemeyeceği konusundaki sözlerinin...
13 Mayıs 2020

FELSEFECİLERİNTUTARSIZLIĞI-39

İmamGAZALİ Tehâfüt El-Felâsife (Felsefecilerin Tutarsızlığı) ... V. DELİL Derlerki; Eğer akıl, akledileni bedensel bir araçla kavrarsa kendisini akledemez. İkincil önerme, olanaksızdır, çünkü akıl kendini akleder, öyleyse öncül de...
09 Mayıs 2020

FELSEFECİLERİNTUTARSIZLIĞI-38

İmamGAZALİ Tehâfüt El-Felâsife (Felsefecilerin Tutarsızlığı) ... ONSEKİZİNCİ SORUN Felsefeciler, insan nefsinin ruha ait bir öz olup kendiliğinden var olduğu, bir yer tutmadığı, cisim olmadığı, cisim yaratılışına girmediği, 'Allah,...
05 Mayıs 2020

FELSEFECİLERİNTUTARSIZLIĞI-37

İmamGAZALİ Tehâfüt El-Felâsife (Felsefecilerin Tutarsızlığı) ... ONYEDİNCİ SORUN (Mucizelerle ilgilidir) Alışmışlıkhalindekiler olarak, neden diye inanılan şey ile neden olunan diye inanılan şey arasını birleştirmek bize göre zorunlu...
01 Mayıs 2020

FELSEFECİLERİNTUTARSIZLIĞI-36

İmamGAZALİ Tehâfüt El-Felâsife (Felsefecilerin Tutarsızlığı) ... DOĞA BİLİMLERİNE  AİT  KONULAR Onlarca doğa bilimleri olarak nitelendirilen bilgiler ise oldukça çoktur. Biz bunun bazı kısımlarını belirteceğiz ki, dinselbilgilerin...
28 Nisan 2020

FELSEFECİLERİNTUTARSIZLIĞI-35

İmamGAZALİ Tehâfüt El-Felâsife (Felsefecilerin Tutarsızlığı) ... ONALTINCI SORUN Felsefecilerin'Göklerin özvarlıkları olan nefisleri bu evrende sonradan var olan tüm parçalardan bilgili olur” sözlerinin geçersizliğine ilişkindir....
24 Nisan 2020

FELSEFECİLERİNTUTARSIZLIĞI-34

İmamGAZALİ Tehâfüt El-Felâsife (Felsefecilerin Tutarsızlığı) ... ONBEŞİNCİ SORUN Göğü hareket ettiren amaç konusunda felsefecilerin belirttikleri konuların geçersizliğine ilişkindir. Felsefeciler dediler ki; Gök, hareketleriyle Allah'a...
19 Nisan 2020
25°
açık