Osman TURNA

Bütün Yazıları

Osman TURNA

Kuantum Mekaniği ve İnsan-05

... Bir dileğin ya da isteğin gerçekleşmesi, kişinin bilinçaltıyla maddesel boyutun değerleri arasındaki kaçınılmaz ilişkinin sonucudur. İnsan kendi özüne yönelerek benliğinden uzaklaşıp dua ettiğinde o andaki tüm yönelimi ve istemi...
09 Kasım 2022

Kuantum Mekaniği ve İnsan-04

... Günlük bilinç boyutunda varlığımızı, devam eden maddesel dünya yaşamındaki edimsel oluşumları, klasik fizik yasalarıyla anlamak olasıdır. Ancak, bireysel düşüncelerimizle oluşturulan dua, niyet ve istem gibi benzeri bir yaratılış...
11 Ekim 2022

Kuantum Mekaniği ve İnsan-03

... Geçmiş dönemlerde bilimsel gelişmeler bugüne göre yeterli düzeyde olmadığı için inançsal olarak kabullenilen, mecaz ve simgesel olarak açıklanan gerçekler, günümüzde bilimsel bilgi ve bulgularla, insanı içten olduğu kadar düşünsel...
03 Ekim 2022

Kuantum Mekaniği ve İnsan-02

... İnsanın bu durumun farkına varabilmesi için klasik fizik yasaları ile sınırlı maddesel dünya boyutundan değil de özünün var olduğu sınırsız, birçok sonuca kapı açan kuantsal/dalgasal ve bütünsel boyuttan tek'lik bilinci ile...
24 Eylül 2022

Kuantum Mekaniği ve İnsan-01

Çağımızdaki yazılım dillerinin bilgisayarın temeli olduğunu bilimsel anlamda biliyoruz. Yazılım için kullanılan dil, sisteme ne yapması ve ne doğrultuda çıktı oluşturması gerektiğini kodlayarak söylenmesi eylemidir. Bilgisayarlar tüm...
13 Eylül 2022

GÖRELİLİK KURAMI VE ZAMAN ALGISI

Bilim alanlarından biri olarak Fizikte, özel görelilik kuramı, uzay ve zaman arasındaki bağıntıyı açıklayan bir bilimsel kuramdır. Albert Einstein'ın kendi bilimsel çalışmalarında kuram, iki varsayıma dayanmaktadır. Fizik yasaları,...
11 Eylül 2022

Alt/Üst Bilinç Boyutsallığı

Bilinç, genel olarak insanda farkındalığın, duygunun, algının ve bilginin merkezi olarak kabul edilen yetidir. Bilincin kendi içeriklerinin farkında olduğu, içebakış yoluyla bilinen, duyumları, algıları, kavrayışları ve anıları içeren...
20 Ağustos 2022

İstek Yasası

Haluk Berkmen'in 2009 yılında yayımlanan 'Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf” adlı kitabında modern bilimlerin bakış açısıyla incelediği, uzam/yer, zaman ve madde gibi kavramların sağlam bir konuma oturmadıklarını, geçerliliğini...
30 Ağustos 2021

SUBLİMİNAL TELKİN

Subliminal sözcüğü, sözcük anlamı olarak bilinçaltı, bilinçdışı, bilinçaltı ile algılanan anlamına gelir. Öyleyse subliminal ileti ne anlama gelir diye düşündüğümüzde ise yine bilinçaltı ile ilişkilendirilen bir kavram/anlam olduğunu...
07 Haziran 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-12

Gerçekten 'Tek'lik” bilincinin zorluğu, herhangi bir şeyin varsayılmasının ya da yok sayılmasının, o şeyin varlık ya da yokluğunu kanıtlamada ortaya çıkan zorlukla kıyaslandığında daha rahat kavranabilir. Şöyle ki, 'La...
03 Mayıs 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-11

Nikdevi, maddeler biçimdeki yazının her bir tümcesini tek tek açıklamış, içine yerleşen birtakım anlamları sıralamıştır. Özetle, Nikdevi'nin yaptığı açıklamaların özgün olan tarafı, yok saymanın tümleci olan ilahların genelde...
19 Nisan 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-10

Dinsel ve felsefesel kuramlara ilişkin kitaplarda inanmanın tanımı yapılırken genellikle onun söyleniş biçimiyle sözel boyutuna, doğrulamayla duygu boyutuna, zaman zaman edimle duyu ve davranış boyutuna vurgu yapılır. Bu tanım ve bölümleme...
12 Nisan 2021

Kelime-i Tevhidi (Allah’ın Tek’lik Boyutunu) Kavramak-09

'Allah'ın Tek'lik Boyutu” gerçeği ve niteliğiyle ilgili olarak ilahlar içerisinde gösterilen, insandaki bu 'heva” kavramına, özellikle 'La ilahe illa Allah/İlah yoktur, yalnızca Allah vardır” tümcesinde yok sayılan...
06 Nisan 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-08

... Allah'ın adları ve anlamları ile eşya ve olaylar arasındaki ilişki, 'Tek'lik” kavramının akılsal ve bilgisel açıdan gücünü artırmakta, böyle bir süreç sonrası 'Tek'lik” bilinci içsel olarak gelişim gösterir....
22 Mart 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-07

Genel görünümü bakımından ayette iki konunun öne çıktığı görülmektedir. Bunların birincisi, söyleniş biçimi ve özelliği/bireyselliği, ikincisi ise Kelime-i Tevhidi (Allah'ın Tek'lik Boyutunu) bilmenin niteliğidir. Öncelikle...
15 Mart 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-06

Seçilen sözcükler kadar tümce yapısı açısından Kelime-i Tevhidin (la ilahe illallah) olumlu bir ad tümcesi yerine olumsuz bir kurguyla gelmesi onun anlamsal derinliğine, söz ötesini aşan bir boyutunu göstermektedir. Aslında Kelime-i Tevhid...
08 Mart 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-05

Buhari'de geçen konuyla ilgili hadislerde dört konunun bulunduğu görülmektedir. 1. Hadislere bakıldığında Resulullah, 'la ilahe illallah/İlah yoktur, yalnızca Allah vardır” tümcesini sözel olarak söyleyip inananın cennete gireceğine...
03 Mart 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-04

Kelime-i Tevhid (La ilahe illa Allah/İlah yoktur, yalnızca Allah vardır/Allah'ın Tek'lik Boyutu) bilinci, genellikle yalnızca dışsal anlamda ilahlığı ileri sürülen varlıkların yokluğunu konu edinen bir tümce olarak görülebilir....
22 Şubat 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-03

Kelime-i Tevhidin (Allah'ın Tek'lik Boyutunun) anlamını, önde gelen bazı İslam tasavvufçu ve düşünürlerin açıklamalarını güncel anlayışımıza ve algımıza göre özetlersek; Öncesizlikte insanlar yoktu ancak birimsel birer varlık...
15 Şubat 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-02

Tevhid (Tek'lik bilinci) ve 'Şirk” (Allah'a ortak koşmak) kavramlarını tam anlamıyla ancak Kur'an'dan öğrenebiliriz. Bu nedenle, Kur'an'ı okumak ve iyi anlamak, 'İlah” kavramının neleri kapsadığını...
09 Şubat 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-01

Bir insanın gerçekten inançsal bir bilince sahip olması için; 'Kelime-i Tevhid” olarak adlandırılan 'La İlahe İllallah Muhammed'ün Rasulullah” sözünün anlamını bilmek, algılamak ve kavramak olduğunu, tüm müslümanların...
01 Şubat 2021

Varlık Kavramı

Arapça kökenli bir sözcük olup dilimizde oldukça çok kullanılan 'Vücud” sözcüğünün dilimizde karşılığı ise 'varlık” sözcüğü olmaktadır. Sözlüklere bakıldığında görüleceği üzere 'varlık” sözcüğü;...
24 Ocak 2021

Birimsel Varlığın Özümsenmesi

Maddesel yaşam boyutu içerisinde bulunduğumuz evrende insanlık kavramı olarak herbir birimsel varlık, evrenimizde ve dünyamızda mükemmel bir biçimde işlenmiş olan belirlemelerden bir görünüştür ve bu görünüş ancak 'Allah'ın...
04 Ocak 2021

Amerika/Rusya ile İslamcılar/Türkçüler

Türk Milletinin tarihsel sürecinden günümüze kadar değerini yitirmeyen ve her türlü soyculuk ötesi davalarının ögesi olan 'Türklük Bilinci ve Türklük Ülküsünün” dava anlayışlarının temel yapı taşı olduğunu, öncelikle İngilizler...
28 Aralık 2020
12
az bulutlu