Osman TURNA / Son Makaleleri

Osman TURNA / Bütün Yazıları

Osman TURNA

Bütün Yazıları

Osman TURNA

ZAMANSIZLIK VE MEKANSIZLIK

Kuantum, yeni yüzyılımızın çağdaş bilimsel bulgular ve anlayışına göre bir enerji veya maddenin olabilir olan en küçük atomaltı parçacık birimi olarak tanımlanır. Kuantum, sözcük kökeni latinceden gelir ve 'ne kadar” anlamındadır....
30 Kasım 2020

Meleklerin Varoluş Gerçeği

Bilindiği üzere dinsel anlamda, varlığın ya da varoluşun, Allah yanındaki bilgisel ve boyutsal görünüşler, yani insanlığın gerçek boyuttan görünen boyuta geçiş süreci, yine gerçek boyutta var olan güç niteliğinin görünme yeri ve...
24 Kasım 2020

TÜRK DEVLET AKLI

Konuya herkesin çok merak ettiği üzere, 'Devlet Aklı” kavramı ile başlayacağız. Devlet Aklı Nedir? Öncelikle her zaman ve her dönemde gündemdeki yerini ve önemini koruyan bir şeyi açıklamak ve tam anlamıyla kavram karmaşasını ortadan...
18 Kasım 2020

ERMENİSTAN’IN SİVİLLERE SALDIRMA NEDENİ

Tarihsel sürecine baktığımızda her zaman sömürü ve sömürgeden beslenen Hristiyan batı dünyası özellikle Fransa ile ABD derin aklının her yönden desteğiyle Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ın sahada ezilince sivilleri hedef almasının...
19 Ekim 2020

BİLGİSEL BOYUT-07

s. Sayıltı Bilimsel bir incelemenin temelinde bulunan, doğa, toplum, insan ve bilimle ilgili genel önermelerdir. Başka bir deyişle, inceleme konusu edilmeksizin doğru ve geçerli oldukları varsayılan öncül önermelerdir. Bilimsel yöntemin özünde...
13 Ekim 2020

BİLGİSEL BOYUT-06

i. Tanımlama Betimlenen nesnenin temel niteliklerinin belirtilmesi ile sınırlarının ortaya konarak içeriğinin doldurulmasıdır. j. Açıklama Betimlenip tanımlanan nesne, olgu, ya da olayların nedenselliklerinin saptanmasıdır. Başka bir deyişle...
30 Eylül 2020

BİLGİSEL BOYUT-05

Bu üç aşama; 1.Tanılama Sorunsalın çözümündeki başarı, başlangıçta yapılan tanının gerçeğe uygunluğu ile sınırlıdır. 2. Doğrulama Tümdengelim ve tümevarım bireşiminin odaklaştığı bir aşamadır. Bilimsel yöntemin, öteki...
21 Eylül 2020

BİLGİSEL BOYUT-04

I. BİLİMSEL TUTUM ve DAVRANIŞLAR Konulara uygunsuz ve tutarsız düşünce ve önyargıdan uzak, doğruluğu sınanmamış düşüncelerden arınmış, kısa ve kolay yoldan sonuçlara ulaşmaktan kaçınan, gerçekçi, nesnel, kuşkucu ve eleştirel bir...
08 Eylül 2020

BİLGİSEL BOYUT-03

D. BİLİM KAVRAMI Bilim kavramının anlamını açıklamak üzere atılacak ilk adım, bu kavramın terimsel kökenine inmektir. Bilim yani 'Science” sözcüğü, Latince Scire kökünden türemiş bir terimdir vebilinen şey anlamına gelir. Terimsel...
27 Ağustos 2020

BİLGİSEL BOYUT-02

4. Felsefe Bilgisi Felsefe, insan kültürünün belli bir aşamasında insanın kendisini, evreni ve içinde yaşadığı çevreyi anlamak için duyduğu gereksinimi karşılamak üzere başvurulan bir düşünme biçimi ve düşünsel eylem olarak ortaya...
20 Ağustos 2020

BİLGİSEL BOYUT-01 A. BİLGİ, BİLİM ve BİLİMSELLİK

İnsanoğlunun varoluşundan bugüne, temel sorusu, sorunu ve sorunsalı 'Bilgi nedir” ve 'Bilgi nasıl elde edilir?” olmuştur. Bu sorunu çözebilmek için insan her çeşit yolu denemiş, kendini ve kendi dışındaki tüm şeyleri, evreni,...
10 Ağustos 2020

HOLOGRAFİK EVREN KAVRAMI VE İSLAM-06

Sonsuz Gelişimin Konusu Kutsal Kur'an'a göre yaşam, türlü ve değişik yaratılış aşamalarından geçtikten sonra, kendisini 'İnsan Ben”i ruh ve bilinç olarak ortaya çıkmıştır. Bu, maddesel boyut yaşamındaki son gelişim...
30 Temmuz 2020

HOLOGRAFİK EVREN KAVRAMI VE İSLAM-05

Doğru Araçlar Verilirse, Çok Uzun Zaman Öncesinden Olaylar Çekilip Çıkartılabilir İnsan Ruh'unun, duyu organlarının yardımı olmaksızın nesnelerin gerçek zihinsel resimlerini çıkartabilmesi olasıdır. Bellek, düşünceler, akıl yürütme...
24 Temmuz 2020

HOLOGRAFİK EVREN KAVRAMI VE İSLAM-04

İslam İle Kesişmesi Kur'an bizlere Hucurat Suresi 49.13 ayetinde; 'Ey insanlar! Kuşku yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve boylara ayırdık. Allah yanında en değerli olanınız,...
15 Temmuz 2020

HOLOGRAFİK EVREN KAVRAMI VE İSLAM-03

Bellek deposu, Pribram'ın holografik beyin modeli içinde yanıtlanabilen nörofizyolojik(sinir sisteminin işleyişi ile ilgilenen bir fizyoloji ve sinirbilim dalıdır.) tek bilmece değildir. Bir diğer soruya geçelim; beynin duygular yolu ile aldığı...
07 Temmuz 2020

HOLOGRAFİK EVREN KAVRAMI VE İSLAM-02

Kuantum Fizikteki Son Gelişmeler, Bilinci Anlamamızda Önemli Açılımlar Sağlamıştır 1982 yılında Paris Üniversitesinde Fizikçi Alain Aspect başkanlığındaki bir araştırma ekibi 20. Yüzyılın belki de en önemli deneylerinden birini gerçekleştirdiler....
29 Haziran 2020

HOLOGRAFİK EVREN KAVRAMI VE İSLAM-01

HOLOGRAFİK EVREN KAVRAMI VE İSLAM-01 lAlışageldiğimiz düşünceleri altüst eden karşıtlıkların kökeninde içsel deneyimlerimizi, normal konuşma diliyle anlatım zorluğu yatmaktadır. Oysaki içsel deneyimlerimiz, konuşma dilini çok aşan bir...
22 Haziran 2020

DİNSEL VE HUKUKSAL ANLAMDA EHLİYET-03

... c.Erginlik ve Yetkinlik Dönemleri; Biyolojik ergenlik demek olan erginlik, kişinin çocukluk döneminden çıkıp, yetişkin insanlar grubuna katıldığı yaşamının önemli bir dönüm noktasıdır. Erginlik, kişisel bir nitelik taşıyan akılsal...
14 Haziran 2020

DİNSEL VE HUKUKSAL ANLAMDA EHLİYET-02

B. Yerine Getirme Yeterliliği; Kişi başlangıçta yalnızcagerekli olmayeterliliğine ve bunun sağladığı birtakım haklara sahipken yasa koyucu veya hukuk düzeni, akılsal ve bedensel gelişimine paralel olarak kişiye giderek hakları doğrudan kullanma...
08 Haziran 2020

DİNSEL VE HUKUKSAL ANLAMDA EHLİYET-01

Ehliyet,kişinin dinsel ve hukuksal hükümlere muhatap olmaya elverişliliği anlamında hukuksal birsözcüktür. Arapça'da 'ehl” kökündentüretilmişyapmabir kaynak olanehliyet sözlükte, 'yetki, elverişlilik, liyakat, yeterlilik”...
02 Haziran 2020

FELSEFECİLERİNTUTARSIZLIĞI-43

İmamGAZALİ Tehâfüt El-Felâsife (Felsefecilerin Tutarsızlığı) ... Bu durum düşünülünce; Yeniden diriltilen ve Allah'ın önünde toplanan insanın bedeni eğer taştan veya yakuttan veya inciden ya da saf topraktan olsaydı, o kişi insan...
27 Mayıs 2020

FELSEFECİLERİNTUTARSIZLIĞI-42

İmamGAZALİ Tehâfüt El-Felâsife (Felsefecilerin Tutarsızlığı) ... Bu görüşlerden Allah'ın hükümlerine karşıt olanlar; bedenlerin tekrar dirilişinin inkarı, cennetteki bedensel zevklerin inkarı, cehennemdeki bedensel acıların inkarı,...
20 Mayıs 2020

FELSEFECİLERİNTUTARSIZLIĞI-41

İmamGAZALİ Tehâfüt El-Felâsife (Felsefecilerin Tutarsızlığı) ... YİRMİNCİ SORUN Felsefecilerin, bedenlerin yeniden dirilişini, ruhların bedene gönderilişini, cehennemin bedensel olarak varlığını, cennetin, hurilerin ve insanlara söz verilen...
17 Mayıs 2020

FELSEFECİLERİNTUTARSIZLIĞI-40

İmamGAZALİ Tehâfüt El-Felâsife (Felsefecilerin Tutarsızlığı) ... ONDOKUZUNCU  SORUN Felsefecilerin insan ruhlarınınvar olduktan sonra yok olmasının olanaksız olduğu ve onun sonsuz olup yokluğunun düşünülemeyeceği konusundaki sözlerinin...
13 Mayıs 2020
açık