Osman TURNA / Son Makaleleri

Osman TURNA / Bütün Yazıları

Osman TURNA

Bütün Yazıları

Osman TURNA

SUBLİMİNAL TELKİN

Subliminal sözcüğü, sözcük anlamı olarak bilinçaltı, bilinçdışı, bilinçaltı ile algılanan anlamına gelir. Öyleyse subliminal ileti ne anlama gelir diye düşündüğümüzde ise yine bilinçaltı ile ilişkilendirilen bir kavram/anlam olduğunu...
07 Haziran 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-12

Gerçekten 'Tek'lik” bilincinin zorluğu, herhangi bir şeyin varsayılmasının ya da yok sayılmasının, o şeyin varlık ya da yokluğunu kanıtlamada ortaya çıkan zorlukla kıyaslandığında daha rahat kavranabilir. Şöyle ki, 'La...
03 Mayıs 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-11

Nikdevi, maddeler biçimdeki yazının her bir tümcesini tek tek açıklamış, içine yerleşen birtakım anlamları sıralamıştır. Özetle, Nikdevi'nin yaptığı açıklamaların özgün olan tarafı, yok saymanın tümleci olan ilahların genelde...
19 Nisan 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-10

Dinsel ve felsefesel kuramlara ilişkin kitaplarda inanmanın tanımı yapılırken genellikle onun söyleniş biçimiyle sözel boyutuna, doğrulamayla duygu boyutuna, zaman zaman edimle duyu ve davranış boyutuna vurgu yapılır. Bu tanım ve bölümleme...
12 Nisan 2021

Kelime-i Tevhidi (Allah’ın Tek’lik Boyutunu) Kavramak-09

'Allah'ın Tek'lik Boyutu” gerçeği ve niteliğiyle ilgili olarak ilahlar içerisinde gösterilen, insandaki bu 'heva” kavramına, özellikle 'La ilahe illa Allah/İlah yoktur, yalnızca Allah vardır” tümcesinde yok sayılan...
06 Nisan 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-08

... Allah'ın adları ve anlamları ile eşya ve olaylar arasındaki ilişki, 'Tek'lik” kavramının akılsal ve bilgisel açıdan gücünü artırmakta, böyle bir süreç sonrası 'Tek'lik” bilinci içsel olarak gelişim gösterir....
22 Mart 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-07

Genel görünümü bakımından ayette iki konunun öne çıktığı görülmektedir. Bunların birincisi, söyleniş biçimi ve özelliği/bireyselliği, ikincisi ise Kelime-i Tevhidi (Allah'ın Tek'lik Boyutunu) bilmenin niteliğidir. Öncelikle...
15 Mart 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-06

Seçilen sözcükler kadar tümce yapısı açısından Kelime-i Tevhidin (la ilahe illallah) olumlu bir ad tümcesi yerine olumsuz bir kurguyla gelmesi onun anlamsal derinliğine, söz ötesini aşan bir boyutunu göstermektedir. Aslında Kelime-i Tevhid...
08 Mart 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-05

Buhari'de geçen konuyla ilgili hadislerde dört konunun bulunduğu görülmektedir. 1. Hadislere bakıldığında Resulullah, 'la ilahe illallah/İlah yoktur, yalnızca Allah vardır” tümcesini sözel olarak söyleyip inananın cennete gireceğine...
03 Mart 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-04

Kelime-i Tevhid (La ilahe illa Allah/İlah yoktur, yalnızca Allah vardır/Allah'ın Tek'lik Boyutu) bilinci, genellikle yalnızca dışsal anlamda ilahlığı ileri sürülen varlıkların yokluğunu konu edinen bir tümce olarak görülebilir....
22 Şubat 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-03

Kelime-i Tevhidin (Allah'ın Tek'lik Boyutunun) anlamını, önde gelen bazı İslam tasavvufçu ve düşünürlerin açıklamalarını güncel anlayışımıza ve algımıza göre özetlersek; Öncesizlikte insanlar yoktu ancak birimsel birer varlık...
15 Şubat 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-02

Tevhid (Tek'lik bilinci) ve 'Şirk” (Allah'a ortak koşmak) kavramlarını tam anlamıyla ancak Kur'an'dan öğrenebiliriz. Bu nedenle, Kur'an'ı okumak ve iyi anlamak, 'İlah” kavramının neleri kapsadığını...
09 Şubat 2021

Allah’ın Tek’lik Boyutunu Kavramak-01

Bir insanın gerçekten inançsal bir bilince sahip olması için; 'Kelime-i Tevhid” olarak adlandırılan 'La İlahe İllallah Muhammed'ün Rasulullah” sözünün anlamını bilmek, algılamak ve kavramak olduğunu, tüm müslümanların...
01 Şubat 2021

Varlık Kavramı

Arapça kökenli bir sözcük olup dilimizde oldukça çok kullanılan 'Vücud” sözcüğünün dilimizde karşılığı ise 'varlık” sözcüğü olmaktadır. Sözlüklere bakıldığında görüleceği üzere 'varlık” sözcüğü;...
24 Ocak 2021

Birimsel Varlığın Özümsenmesi

Maddesel yaşam boyutu içerisinde bulunduğumuz evrende insanlık kavramı olarak herbir birimsel varlık, evrenimizde ve dünyamızda mükemmel bir biçimde işlenmiş olan belirlemelerden bir görünüştür ve bu görünüş ancak 'Allah'ın...
04 Ocak 2021

Amerika/Rusya ile İslamcılar/Türkçüler

Türk Milletinin tarihsel sürecinden günümüze kadar değerini yitirmeyen ve her türlü soyculuk ötesi davalarının ögesi olan 'Türklük Bilinci ve Türklük Ülküsünün” dava anlayışlarının temel yapı taşı olduğunu, öncelikle İngilizler...
28 Aralık 2020

Allah ile Evren Bağıntısı

Allah'ın 'tek”lik boyutunda, gerçek ve tek varlıktan başka bir şey yoktur. Her şey 'bir”in başka bir bire eklenmesiyle ortaya çıkar. Burada görüldüğü sanılan çokluk, 'tek”in aynalardaki görüntüsünden başka bir...
21 Aralık 2020

Yokluk mu, hiçbir şey mi?

'Varlığın zıddı, yokluk, hiçlik” ve 'varlığın yaratılmasından önceki durum” gibi anlamlarda kullanılan adem (yokluk) sözcüğü, felsefe kaynaklı bir kavramdır. Eski Yunan felsefesinde başlayan varlık/yokluk tartışmasında Parmenides, Herakleitos ve Anaxagoras gibi Soktares'ten önceki...
14 Aralık 2020

AHİD’İN ÇOCUKLARI

Bilindiği üzere, 'Ahidin Çocukları” anlamına gelen 'B'nai B'rith”e yalnızca Yahudiler üye olabiliyorlar. Türkiye'de bu konuda önemli inceleme ve araştırmaları bulunan Ümit Oğuztan, Tamer Korkmaz ve diğer bazı araştırmacı...
07 Aralık 2020

ZAMANSIZLIK VE MEKANSIZLIK

Kuantum, yeni yüzyılımızın çağdaş bilimsel bulgular ve anlayışına göre bir enerji veya maddenin olabilir olan en küçük atomaltı parçacık birimi olarak tanımlanır. Kuantum, sözcük kökeni latinceden gelir ve 'ne kadar” anlamındadır....
30 Kasım 2020

Meleklerin Varoluş Gerçeği

Bilindiği üzere dinsel anlamda, varlığın ya da varoluşun, Allah yanındaki bilgisel ve boyutsal görünüşler, yani insanlığın gerçek boyuttan görünen boyuta geçiş süreci, yine gerçek boyutta var olan güç niteliğinin görünme yeri ve...
24 Kasım 2020

TÜRK DEVLET AKLI

Konuya herkesin çok merak ettiği üzere, 'Devlet Aklı” kavramı ile başlayacağız. Devlet Aklı Nedir? Öncelikle her zaman ve her dönemde gündemdeki yerini ve önemini koruyan bir şeyi açıklamak ve tam anlamıyla kavram karmaşasını ortadan...
18 Kasım 2020

ERMENİSTAN’IN SİVİLLERE SALDIRMA NEDENİ

Tarihsel sürecine baktığımızda her zaman sömürü ve sömürgeden beslenen Hristiyan batı dünyası özellikle Fransa ile ABD derin aklının her yönden desteğiyle Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ın sahada ezilince sivilleri hedef almasının...
19 Ekim 2020

BİLGİSEL BOYUT-07

s. Sayıltı Bilimsel bir incelemenin temelinde bulunan, doğa, toplum, insan ve bilimle ilgili genel önermelerdir. Başka bir deyişle, inceleme konusu edilmeksizin doğru ve geçerli oldukları varsayılan öncül önermelerdir. Bilimsel yöntemin özünde...
13 Ekim 2020
29°
açık