Etiket: Onurlu olmak.. Erdemli olmak.. Amiyane tabirle mert olmak.. Daha kapsayıcı bir ifadeyle ahlaklı olmak..