MSB: Yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır. Haberleri