banner4
18.09.2020, 14:11 323

ALİ BAKIM VE  BARO BAŞKANLIĞI

Nice zaman oldu birbiri ile böylesi ahenk içerisinde raks eden iki ismin yanyana gelmemişliği. Ne çok hasret kalmışız birbiri ile bu denli şık düşen, birbirine anlam ve ehmemmiyet yükleyen, birinin anlam ve önemi yekdiğeri ile hayatiyet bulan iki kelime ve iki isim...

Hele hele de mevzu hak, hukuk ve adalet olup savunma makamının en anlamlı teşekkülü olan baronun böylesi bir karakter, böylesi oturmuş bir kişilik, anlamlı, önemli ve değerli bir tecrübe, birikim ve donanım ile nasıl da hak ettiği bir yerde konumlanacağı tartışılacak konular arasında bile değildir.

Yıllarca siyasi baro, ideolojik baro, tek ya da çift baro diyerek verimsiz ve çorak topraklarda kaybettiğimiz enerjimiz dolayısıyla  hukukun, hakkın ve adaletin ellerimiz arasında kayıp gidişine, onca şeyin de heba oluşunun gerekçesi haline getirdiğimiz barolar, bir an evvel bu mahzun hal ve kimliğinden kurtulması ve kurtarılması gereken güzide kurumlarımızdandır.

Hak, hukuk ve adaletin tecellisi bakımından harcanmış onca emek, verilmiş onca çaba ve tüketilmiş onca enerji hiç bir çözüm getirmemiştir. Zira çözümü siyasi, ideolojik ya da tek ve çift baro gibi yanlış ve sakat bir düzlemde aramış olmak bizatihi sorunun kendisi idi.

Sorun, ehliyet ve liyakat sorunuydu. Sorun, adalet gibi kutsal bir alanın şahsi ihtiraslara kurban verilemeyeceği/ verilmemesi gerektiği sorunuydu. Ve sorun dil, din, mezhep, meşrep ve ideolojik kimliğe bakmaksızın hakkı, hakkı ile hak sahibine tevdi etme ve edememe sorunuydu.

Bütün bu sorunları aşmak ve baroyu kendisine yakışır bir boyut ve işlev kazandırmak için önemli ve anlamlı bir zaman diliminin arifesini yaşadığımız bir sürecin ortasındayız. Özellikle de son yıllarda yaşadığımız ve hayatiyet arz eden ehliyet ve liyakatten yana ne denli büyük sıkıntılar, sorunlar ve acılar yaşadığımız bu süreç, Ali Bakım ve Baro başkanlığının bir arada teşekkülünü gereklilikten öte zaruret haline dönüştürmüştür.

Sayın Ali Bakım, hukuk camiasının en mümtaz kimlik, kişilik, karakter sahibi isimlerinin başında yer almaktadır.  Yakinen tanıdığım kocaman bir yürek, mahzun ve mazlumla herşeyini paylaşacak müşfik bir kalp, göstereceği akla zarar özverilere rağmen vakar ve tevazudan taviz vermeyecek oturmuş ve sapasağlam bir omurga, nicedir hasret ve özlemini çektiğimiz elzem değerlerimizin sahibidir.

Bir kez olsun ve sanki mukadderat haline dönüşmüş makus  hal ve kimlikten kurtulma vaktidir. Bir hakkın hak sahibine, ehliyet, liyakat, kimlik, kişilik ve omurga sahibine tevdi edilme vaktidir. Allah müstesna hiç bir kimse ve kurumun önünde eğilmeyecek vakarlı bir duruşun, hakkın, hukuk ve adaletin tecellisi haricinde her türlü telkine göğüs gerebilecek bir kimliğin sahibi olan Ali Bakım’a tevdi edilme gerekliliği, zorunluluğu ve hakkaniyetinin tecelli bulma vaktidir.

Gaziantep gibi mübarek şehrin ve üstelik hak, hukuk ve adaletin tecelli ettiği Avukatlık mesleğinin müntesiplerinin de bahsini yaptığım isim ve karakterine dair ittifak edecekleri özellikleri vurgulamış olduğuma zerre kadar kuşku duymamaktayım.

Cumhuriyet değerlerini islam ve milliyetçi muhafazakar kimlik ile son derece yakışık şekilde harmanlamış, her kesimin kendisinden önemli şeyleri bulacağı, adaleti ve insanı önceleyen bir karakter sahibi olan Sayın Ali Bakım, sadece Gazi şehrin değil tüm Türkiye’nin sahiplenmesi ve sıkı sıkı sarıp sarmalaması gereken mümtaz değerlerimizdendir.

Ve artık hak kazansın, hukuk kazansın, ehliyet ve liyakat kazansın. İnsanlık kazansın. Mazlum, mahzun, sahipsiz ve kimsesiz kazansın. Zira Ali Bakım, bahsini yaptığım kimsesizlerin çekinmeden sokulup nefes alacakları, kol ve kanatları ve dallarının gölgesi altında dinlenecekleri koca yürekli bir karakterin ismidir.

Gayrı biz inandığımız tespit ve gözlemlerimizi ifade ettik. Bundan sonrasını havale ettim ehli hukukun vicdanına. Zira baro, toplumun her kesiminin ve her kurumunun huzur ve güven bulduğu, sığınıp teskin olduğu bir kaledir. Bu kale, o toplumun her ferdinin ve her kurumunun eşitlik ve adalet içerisinde karşılık bulacağı bir kurum ve kişi ile buluşturmanın vaktidir.

HADİ GAZİ ŞEHİR SANA YAKIŞIR TAVRI GÖSTER GAYRI...

Yorumlar (2)
Yaşar Akkuş 1 ay önce
Doğru söze yaşar hocanın söyleyeceği bir şey olamaz. Üstadı tesbirlerinden dolayı kutluyorum. Baro başkan adayımız ALİ BAKIM beyinde Allah yar ve yardımcısı olsun dileğinde bulunuyorum.
Yaşar Akkuş. 1 ay önce
Üstadım, Ali Bakım beyi yakinen tanıyan bir kişi olarak tesbitlerinizin tümüne katılıyorum. Kaleminize kuvvet, gerek Ali beyin gerekse sizin rabbim yar ve yardımcınız olsun.
15°
parçalı az bulutlu